• Cenou Floccus oceňuje Nadace České spořitelny jednotlivce i organizace, kteří pomáhají lidem vyloučeným ze společnosti
  • Svého favorita může do 21. ledna 2016 vybírat i veřejnost
  • Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 27. ledna 2016 během výročního setkání Nadace České spořitelny
    Nadace České spořitelny si je dobře vědoma toho, jak málo se pomoc dobrým věcem cení. Kolik je za prací ve prospěch druhých dřiny, překonávání překážek a odvahy. Odvahy začít svět okolo sebe měnit a statečnosti v tomto počínání vytrvat. V nadaci věří, že odvážní a výjimeční lidé mají být oceněni. Má se o nich vědět. I proto vyhlásila už druhý ročník Ceny Floccus.

Efektivně pomáhat lidem na okraji společnosti navíc vyžaduje spolupráci mnoha subjektů. Druhý ročník Ceny Floccus se právě proto na tento aspekt zaměřuje. “Porota se letos rozhodla dát zvláštní váhu kritériu "místní spolupráce". Pokládá stejně jako Nadace ČS za důležité ocenit příklady dobré kooperace mezi neziskovkou, veřejným a třeba i soukromým sektorem. Ruku v ruce s tím jde i ocenění takové spolupráce v regionech,” vysvětluje Klára Gajdušková, předsedkyně správní rady Nadace České spořitelny.

Až do 21. ledna 2016 mohou lidé vybírat z 9 organizací, které věnují svůj čas, péči a energii znevýhodněným osobám. Svým hlasem tak rozhodnou o vítězi kategorie Cena veřejnosti. Hlasovací formulář a podrobné informace o jednotlivých finalistech jsou k dispozici na stránkách Nadace České spořitelny.

Kromě veřejnosti mohou pro svého favorita z řad organizací hlasovat i zaměstnanci České spořitelny. V kategoriích Cena pro jednotlivce a Cena pro organizaci vybírá vítěze odborná porota. Slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií se uskuteční 27. ledna 2016 během výročního setkání partnerů Nadace České spořitelny v Praze. S udělením ceny je spojena také finanční odměna: 100 000 Kč pro organizaci a 50 000 Kč pro jednotlivce.

  • Přehled finalistů ceny Floccus 
  • Název organizace
  • Čemu se věnuje

Diakonie ČCE – Středisko v Myslibořicích
Středisko Myslibořice patří na Vysočině k významným poskytovatelům sociálních služeb. Pomáhá hlavně seniorům, osobám se zdravotním postižením nebo demencí. Podílí se na dění v obci a ve farnosti, pro klienty pořádá volnočasové i mezigenerační aktivity. Více na http://www.domovmysliborice.cz

HESTIA – Centrum dobrovolnictví, ČR
Od roku 1993 utváří české dobrovolnictví, zaměřuje se zejména na pomoc klientům sociálních a zdravotních služeb, seniorům a dalším lidem ohroženým sociálním vyloučením. Poskytuje přímou pomoc, vrací jim chuť do života a pomáhá jim vrátit se i do práce. Více na http://www.hest.cz

Hospic sv. Jiří, Cheb
První mobilní hospic Karlovarského kraje umožňuje lidem umírat doma, přejí-li si to. Úzce spolupracuje s dárci, firmami, církví, nadacemi, městy, médii a dalšími podporovateli. Aktuálně organizace otevřela mobilní hospic v Tachově v Plzeňském kraji. Více na http://hospiccheb.cz

Oblastní charita Hradec Králové
Službou domácí hospicové péče reagovala na potřeby a přání umírajících a jejich blízkých setrvat co nejdéle doma. Úzce spolupracuje s fakultní nemocnicí, dalšími zdravotnickými zařízeními i dobrovolníky a dárci. Pořádá také konference a semináře. Více na www.charitahk.cz/nase-strediska/domaci-hospicova-pece

POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, Praha
Od roku 1998 poskytuje v Praze a jejím okolí sociální služby pro dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením a umožňuje jim přijmout odpovědnost za svůj život. Lidi s mentálním postižením zaměstnává v sociálním podniku Kavárna Bílá vrána. Více na http://pohoda-help.cz

PORTUS PRAHA
Od roku 2001 poskytuje sociální služby lidem s mentálním postižením, známý je svou sbírkou Akce cihla. V sociálním podniku Dobroty s příběhem jim také dává práci. Podnik založil roku 2014 v městysu Davle a vyrábí zde nakládané sýry a utopence. Více na http://www.portus.cz/ a www.dobrotyspribehem.cz

Proxima Sociale, Praha
Zaměřuje se zejména na ohroženou skupinu mladistvých, užívajících nejčastěji tabák, alkohol a marihuanu, provozuje nízkoprahové kluby, pracuje v terénu i přímo v rodinách. Od svého vzniku roku 1993 úzce spolupracuje s městskou částí Praha 12 a dalšími městskými úřady. Více na http://proximasociale.cz

Slunečnice, Děčín
S reintegrací lidí s mentálním postižením začala v Děčíně už roku 1998. Trénuje s nimi sociální návyky, samostatnost, pracovní dovednosti, organizuje pro ně volnočasové aktivity a vytváří pro ně - sama i ve spolupráci s mnohými dalšími - pracovní místa. Více na www.slundecin.org

ŽIVOT 90 – Jihlava
Na Vysočině působí 20 let a je nedílnou součástí místního komunitního života. Jejím posláním je umožnit seniorům a lidem se zdravotním postižením žít aktivně a v jejich přirozeném prostředí. Nabízí např. služby osobní asistence a tísňové péče. Více na www.zivot90-jihlava.cz

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Kristýna Havligerová
Tisková mluvčí FSČS

tiskove_centrum@csas.cz

Veronika Exnerová 
Tiskové centrum FSČS