Do nejvyššího vedení České spořitelny přijdou dva noví manažeři. Členkou představenstva, která bude po Tomáši Salomonovi zodpovědná za retailové bankovnictví, se stane současná ředitelka pobočkové sítě a externího prodeje Daniela Pešková. Ke změně dojde také v pozici dalšího člena představenstva zodpovědného za korporátní byznys, nově se této role ujme současný ředitel retailových investic finančních trhů Pavel Kráčmar. Nahradí tak Daniela Helera. Obě změny ještě podléhají schválení České národní banky.

„Danielovi bych rád poděkoval za těch spoustu let a vše, co pro Českou spořitelnu a její klienty udělal. Je za ním obrovský kus práce, vybudoval z ryze retailové banky jednoho z nejsilnějších korporátních hráčů na českém trhu. A v tomto trendu budeme i dále pokračovat,“ uvedl Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny. „Daniele Peškové přeji mnoho úspěchů. Věřím, že kromě vysoké profesionality bude velkým přínosem pro řízení banky také ženský element,“ dodal Tomáš Salomon.

Daniela Pešková přišla do České spořitelny koncem roku 2007 vést Provoz banky pro drobnou klientelu, v roce 2012 už vedla celý Provoz banky. Od ledna 2015 je ředitelkou pobočkové sítě a distribuce.

V bankách však působila na manažerských pozicích už dříve: v letech 2004 až 2007 ve slovenské Tatrabance, od roku 1998 až do 2003 pak v různých vedoucích rolích v GE Capital a GE Money v ČR ale například také v Maďarsku. Vystudovala pražskou VŠE.

Pavel Kráčmar je ve Finanční skupině České spořitelny od června 2000, kdy se stal šéfem Investiční společnosti České spořitelny.

V bance pak prošel více manažerskými funkcemi, 2001 až 2006 řídil obchodování na finančních trzích, od roku 2007 do června 2010 zodpovídal za řízení bilance finanční skupiny ČS a do současnosti byl ředitelem pro retailové investice. Před Českou spořitelnou působil v GE Capital Bank a České národní bance. Je absolventem fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

Po udělení příslušných souhlasů by mělo představenstvo pracovat v tomto složení:

Tomáš Salomon – předseda představenstva zodpovědný za štábní funkce, provoz a IT,
Wolfgang Schopf – místopředseda představenstva zodpovědný za finanční řízení,
Karel Mourek – člen představenstva zodpovědný za řízení rizik,
Daniela Pešková – členka představenstva zodpovědná za retailové bankovnictví,
Pavel Kráčmar – člen představenstva zodpovědný za korporátní bankovnictví a finanční trhy.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Kristýna Havligerová
Tisková mluvčí FSČS

tiskove_centrum@csas.cz

Klára Pačesová 
Tiskové centrum ČS