Podezřelé nabídky práce
a snadné výdělky

Objevili jste možnost snadného přivýdělku, téměř bez práce? Lákavé a snadné výdělky, spojené s převáděním peněz? Prohlédněte podvodníky včas a nestaňte se Bílým koněm.

Jak poznat podvod na trhu práce?

 • Uvědomte si, že “snadné výdělky” v poctivém světě neexistují.
 • Údajní zaměstnavatelé často potřebují využít váš osobní účet, přes který máte přeposílat peníze na další účty, většinou do dalších zemí. 
 • Podvodné výdělky práce často začínají jen poskytnutím vašeho účtu, Bankovní identity, pod nějakou záminkou.
 • Falešný zaměstnavatel chce případně účet “pronajmout” a znát kompletní přístupy k vašemu účtu, včetně hesel, účet zůstává pod vaším jménem.

Jak se chránit?

 1. Ověřujte si, s kým komunikujete. 
 2. S nikým nesdílejte přístupy a hesla ke svému účtu nebo všechna čísla na kartě. 
 3. Nedávejte ani nepronajímejte svou bankovní identitu.

Objevili jste možnost snadného přivýdělku, téměř bez práce? Lákavé a snadné výdělky, spojené s převáděním peněz? Prohlédněte podvodníky včas a nestaňte se Bílým koněm.

Jak poznat podvod na trhu práce?

 • Uvědomte si, že “snadné výdělky” v poctivém světě neexistují.
 • Údajní zaměstnavatelé často potřebují využít váš osobní účet, přes který máte přeposílat peníze na další účty, většinou do dalších zemí. 
 • Podvodné výdělky práce často začínají jen poskytnutím vašeho účtu, Bankovní identity, pod nějakou záminkou.
 • Falešný zaměstnavatel chce případně účet “pronajmout” a znát kompletní přístupy k vašemu účtu, včetně hesel, účet zůstává pod vaším jménem.

Jak se chránit?

 1. Ověřujte si, s kým komunikujete. 
 2. S nikým nesdílejte přístupy a hesla ke svému účtu nebo všechna čísla na kartě. 
 3. Nedávejte ani nepronajímejte svou bankovní identitu.

POZOR: Pokud obdržíte neznámé peníze na svůj účet, nahlaste to přímo bance, musíte je vrátit. Nevybírejte je a nikam dál neposílejte. Pokud se stanete Bílým koněm, je to trestný čin.

POZOR: Pokud obdržíte neznámé peníze na svůj účet, nahlaste to přímo bance, musíte je vrátit. Nevybírejte je a nikam dál neposílejte. Pokud se stanete Bílým koněm, je to trestný čin.

Občanskoprávní odpovědnost
bílých koní

Bílý kůň je prakticky vždy povinen vydat prostředky, o které se obohatil, tj. odměnu kterou od podvodníka obdržel. Současně je však bílý kůň odpovědný i za vydání částek, které z účtu vybral, popř. přeposlal podle instrukcí podvodníka, neboť tato jeho činnost podvodné jednání umožnila. Může nastat i situace, kdy bílý kůň bude odpovídat v plné výši. To znamená, že bude povinen vydat všechny částky, které mu podvodník na účet zaslal.

Trestněprávní odpovědnost
bílých koní

Bílý kůň se v rámci trestněprávní roviny dopouští trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti podle ustanovení § 216 a následujících ustanovení trestního zákoníku. Za takovéto jednání hrozí peněžitý trest, propadnutí věci, propadnutí majetku, zákaz činnosti, ale i trest odnětí svobody v délce až deset let. Opět, jako v případě občanskoprávní roviny, je míra trestu úměrná šíři jednání, kterého se bílý kůň dopustil.
 

Kam dále

Skimming

Phishing

Podvodní prodejci