Bílý kůň

Bílý kůň je slangové označení pro osobu, která je nastrčená k páchání trestné činnosti. Má zakrýt skutečného pachatele nebo jiného člověka, který má z této činnosti prospěch.

Jak z vás někdo může udělat bílého koně? 

Reklamy na přivýdělek bez práce – přeposílání prostředků

Na sociálních sítích nebo na internetu se objevují nabídky rychlého a snadného přivýdělku bez práce. Jedinou podmínkou je mít vlastní účet a umět snadno a rychle převést peněžní prostředky.

Náplň práce spočívá v přeposílání finančních prostředků, které na účet přijdou.

V praxi to znamená, že od neznámých lidí na účet přijde např. 100 000 Kč. Příjemce = bílý kůň přepošle 95 000 Kč na jiný účet a 5 000 Kč si ponechá. 
 

Reklamy na přivýdělek bez práce – pronájem účtu

Stejně jako v prvním případě i tady se na internetu nabízí možnost rychlého a snadného přivýdělku bez práce.

Podvodník, který přivýdělek nabízí, tvrdí, že si nemůže sám založit účet. Požádá zájemce, aby to udělal místo něj, a sepíše s ním Smlouvu o pronájmu účtu. Zájemce si podle instrukcí podvodníka založí účet, a to včetně internetového bankovnictví. Kontaktní údaje (např. e-mail a telefonní číslo) uvede podle Smlouvy o pronájmu účtu. Pak předá všechny bezpečnostní údaje k internetovému bankovnictví podvodníkovi, který mu přivýdělek nabídl.
 

Reklama přivýdělku prostřednictvím investic

Tento podvod je úzce spjat s podvodem „Vzdálený přístup“, kdy klient umožní podvodníkovi vzdálený přístup ke svému zařízení i do internetového bankovnictví. Podvodník pak na účet klienta přepošle prostředky od jiných obětí a zadá platbu, kterou klient autorizuje. Tím umožní přeposlání těchto peněz na účet dalšího bílého koně.

Mohlo by se zdát, že problematického jednání se ve výše uvedených případech dopouští pouze podvodník, ale ne vždycky je to tak. Potrestán může být i bílý kůň.  

nfc

Občanskoprávní odpovědnost bílých koní

Bílý kůň je prakticky vždy povinen vydat prostředky, o které se obohatil, tj. odměnu kterou od podvodníka obdržel. Současně je však bílý kůň odpovědný i za vydání částek, které z účtu vybral, popř. přeposlal podle instrukcí podvodníka, neboť tato jeho činnost podvodné jednání umožnila. Může nastat i situace, kdy bílý kůň bude odpovídat v plné výši. To znamená, že bude povinen vydat všechny částky, které mu podvodník na účet zaslal.
 

nfc

Trestněprávní odpovědnost
bílých koní

Bílý kůň se v rámci trestněprávní roviny dopouští trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti podle ustanovení § 216 a následujících ustanovení trestního zákoníku. Za takovéto jednání hrozí peněžitý trest, propadnutí věci, propadnutí majetku, zákaz činnosti, ale i trest odnětí svobody v délce až deset let. Opět, jako v případě občanskoprávní roviny, je míra trestu úměrná šíři jednání, kterého se bílý kůň dopustil.

Jak se nestát bílým koněm?

  • Buďte obezřetní při výběru přivýdělku.
  • Pokud vám na účet přišly peníze, u kterých nevíte, od koho jsou a proč jste je dostali, nevybírejte je ani nepřeposílejte, ale vraťte zpět!
  • Nezakládejte osobní účet pro třetí osoby.
  • Nepředávejte bezpečnostní údaje třetím osobám.
  • Neumožňujte vzdálený přístup ke svým zařízením.
  • Nepředávejte kódy z bezpečnostních SMS – potvrzujte pouze to co sami děláte
  • V George klíči potvrzujte jen to, co jste sami udělali. Pokud si nejste jisti, o co jde, NEPOTVRZUJTE!

Pokud už jste cokoliv z toho udělali:

  • Kontaktujte neprodleně banku – zablokujte bezpečnostní údaje k Bankovní IDentitě a všechny platební karty (fyzické i virtuální).
  • Navštivte Policii ČR a sdělte jim veškeré informace.

Kam dále