Jak bezpečně používat platební kartu

1

Kartu nikomu nepůjčujte, ani neumožněte její nahrání do mobilního nebo jiného digitálního zařízení (mobilní telefon, tablet, hodinky…), které nevlastníte. Držení karty neoprávněnou osobou zakládá podstatu trestného činu.

2

PIN nikomu nesdělujte a v žádném případě ho neukládejte v blízkosti karty nebo nepište na kartu. Nereagujte na e-mailové či telefonické požadavky o sdělení údajů platební karty (číslo karty, platnost, bezpečnostní kód ze zadní strany karty, případně i PIN). 

3

Prohlédněte si bankomat, ze kterého chcete vybírat hotovost. Při zadávání PIN dbejte na to, aby ho nikdo nemohl odpozorovat ani snímat kamerou – klávesnici zakryjte tělem a volnou rukou shora. Pokud bankomat funguje jinak než obvykle nebo je na něm připevněno neobvyklé přídavné zařízení, informujte provozovatele bankomatu a jděte raději vybrat hotovost jinam.

Pokud bankomat umožňuje bezkontaktní výběr, volte přednostně tuto formu výběru.

4

V případě problémů při výběru hotovosti nepřijímejte „pomoc“ cizích osob. Pokud bankomat nevydá bankovky, zkontrolujte, zda nebyl na výdejním zařízení instalován falešný kryt a kontaktujte vydavatele karty. 

5

Chraňte magnetický proužek a čip karty před mechanickým poškozením (poškrábáním) a před zmagnetizováním (například magnetickým zapínáním kabelek).

6

Kartu noste odděleně od osobních dokladů a pravidelně kontrolujte, zda je na svém místě. Ke kartě se chovejte vždy se stejnou opatrností jako ke svým penězům.

7

Při platbě v obchodě nebo v restauraci dohlédněte na to, aby vaše karta byla použita pouze na jednom čtecím zařízení a aby k jedné platbě byl vyhotoven pouze jeden prodejní doklad. Personál by neměl s kartou odcházet mimo váš dohled. Vždy zkontrolujte, že vám byla karta vrácena.
Pokud máte podezření, že s platbou nebylo vše v pořádku, kontaktujte co nejdříve vydavatele karty.

8

Před platbou na internetu si ověřte recenze obchodníka. Seznamte se s jeho obchodními a reklamačními podmínkami. Pokud máte jakékoli pochybnosti o obchodníkovi, zvolte raději jiného obchodníka nebo případně platbu při převzetí. 

Pokud máte účet fyzické osoby (nepodnikatel), zřiďte si virtuální kartu v internetovém bankovnictví George a zaplaťte raději s ní.

9

Pravidelně kontrolujte výpisy z účtu a při jakékoliv nesrovnalosti nás neprodleně informujte. Stav svého účtu můžete sledovat prostřednictvím bankomatů, internetového bankovnictví nebo na výpisech z účtu. Pokud na účtu najdete platbu, kterou jste neprováděli, v Georgi ji bez odkladu reklamujte.

10

Při ztrátě nebo odcizení kartu ihned zablokujte v internetovém bankovnictví nebo na tel. 800 207 207 (ze zahraničí volejte +420 956 777 901).

Kam dále