Jak bezpečně používat platební kartu

Mezi platební karty patří karta debetní, kreditní, předplacená a další typy.

1

Při převzetí kartu ihned podepište.

2

Kartu nikomu nepůjčujte – držení karty neoprávněnou osobou zakládá podstatu trestného činu.

3

PIN nikomu nesdělujte a v žádném případě ho neukládejte v blízkosti karty nebo nepište na kartu. Zásadně nereagujte na e-mailové či telefonické požadavky o sdělení údajů o platební kartě (číslo karty, platnost, bezpečnostní kód ze zadní strany karty, případně i PIN).

4

Prohlédněte bankomat, ze kterého chcete vybírat hotovost. Při zadávání PIN dbejte na to, aby ho nikdo nemohl odpozorovat či snímat kamerou – klávesnici zakryjte tělem a volnou rukou shora. Pokud se bankomat chová nestandardně nebo je na něm připevněno nějaké neobvyklé přídavné zařízení, informujte nás a raději jděte vybrat hotovost jinam. V případě problémů při výběru hotovosti nepřijímejte v žádném případě „pomoc“ cizích osob (např. rady na opakované zadání PIN). Pokud bankomat nevydá bankovky, zkontrolujte pro jistotu, zda nebyl na výdejním zařízení instalován falešný kryt.

5

Chraňte magnetický proužek a čip karty před mechanickým poškozením (poškrábáním) a před zmagnetizováním (například magnetickým zapínáním kabelek).

6

Kartu noste odděleně od osobních dokladů a pravidelně kontrolujte, zda je na svém místě. Ke kartě se chovejte vždy se stejnou opatrností jako ke svým penězům.

7

Při platbě v obchodě nebo v restauraci dohlédněte na to, aby vaše karta byla použita pouze na jednom čtecím zařízení a aby k jedné platbě byl vyhotoven pouze jeden prodejní doklad. Personál by neměl s kartou odcházet mimo váš dohled. Také zkontrolujte, zda vám vrátili vaši kartu.

Pokud máte podezření, že s platbou nemuselo být vše v pořádku, co nejdříve ověřte, zda transakce byla zúčtována správně.

8

Pokud máte při platbě kartou přes internet jakékoliv pochybnosti o obchodníkovi, raději zvolte jiný způsob úhrady.

9

Pravidelně kontrolujte výpisy z účtu a při jakékoliv nesrovnalosti nás neprodleně informujte. Stav svého účtu můžete sledovat prostřednictvím bankomatů, internetového bankovnictví nebo na výpisech z účtu.

10

Při ztrátě nebo odcizení kartu ihned zablokujte (blokace karet České spořitelny na tel. 800 207 207, ze zahraničí +420 956 777 901).

Kam dále