Bezpečné používání karty s certifikátem (PKI)

1

Zvolte si bezpečný PIN

PIN musí obsahovat 4 čísla. Zvolte si tedy takový, který si lehce zapamatujete, ale zároveň nebude lehce odhadnutelný. Nikomu ho nesdělujte a pravidelně ho měňte.

2

Karta je nepřenosná

Karta je vydána pouze jednomu konkrétními uživateli a nesmí ji používat žádná jiná osoba.

3

Po ukončení práce kartu vyjměte ze čtečky

4

Operační systém

Ve svém počítači používejte vždy aktuální, výrobcem a bankou podporované verze operačního systému.

5

Software a antivirový program

Do svého počítače instalujte pouze legální software. Používejte antivirový program, který pravidelně aktualizujte. Neotvírejte neznámé odkazy na podezřelé cizí servery. Navštěvujte pouze důvěryhodné a známé servery. Nestahujte z neznámých serverů.

6

Pozor na podezřelé e-maily

Používejte ke své e-mailové schránce ochranu proti spamu. Doplňte je ještě dalšími ochrannými nástroji (antispyware, antiadware, ...). Neotvírejte e-maily s podezřelými odkazy nebo přílohami. 

7

Nepřipojujte neznámá média

Ke svému počítači nepřipojujte neznámá média (USB flashdisk, CD, DVD, apod.)

8

V případě podezření se s námi spojte

V případě, že máte pocit, že došlo k narušení bezpečnosti vašeho internetového bankovnictví, ihned se s námi spojte např. na bezplatné lince České spořitelny, a. s., na čísle 800 207 207 (ze zahraničí volejte na číslo +420 956 777 956), nebo na e-mail csas@csas.cz.

Pokud jste obdrželi podezřelý e-mail, který má vzbudit dojem, že byl odeslán Českou spořitelnou, budeme rádi, když nám jej pošlete na adresu podvody@css.cz (dříve phishing@csas.cz). 

Kam dále

Bezpečnost a ochrana dat

Bezpečné používání internetového bankovnictví

Bezpečnostní desatero