Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací České spořitelny

aplikace přístupné podle zákona 99/2019 Sb.

Česká spořitelna se zavazuje k zpřístupnění přihlášení do webového George a ostatních “spořitelních” aplikací a všude tam, kde je možné se přihlásit pomocí Bankovní IDentity.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na níže uvedené internetové stránky a mobilní aplikace

George
Správa IDentity 
George klíč

www.csas.cz/cs/mobilni-aplikace/george-klic
www.csas.cz/cs/o-nas/bezpecnost-ochrana-dat
www.csas.cz/identita

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 4. 2021.

Toto prohlášení bylo vypracováno vlastním posouzením. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.1.

Přístupnost obsahu: 

Některé informace jsou na našich internetových stránkách dostupné v jiné než textové nebo hypertextové podobě. Odkazy, které na ně vedou, jsou označené textem − konkrétním názvem dokumentu dostupného ve formátu PDF. Pro jeho čtení je třeba nainstalovat si volně dostupný prohlížeč, Google Chrome a Adobe Reader. V případě internetového bankovnictví a mobilní aplikace můžete zjistit obsah a provádět související operace s některým z kolegů při návštěvě na pobočce nebo nám zavolejte zavolejte na +420 800 207 207, nebo využijte chat na stránkách www.csas.cz.

Zpětná vazba a kontaktní údaje:

Česká spořitelna, a.s.  má za cíl spravovat své internetové stránky tak, aby byly přístupné všem jejím uživatelům, a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Vaše podněty na zlepšení uvítáme.

Kontakt je:

Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4
Česká republika

Telefon: 00420 800 207 207
Telefon ze zahraničí: 00420 956 777 901
Nebo využijte chat na stránkách www.csas.cz.

Postupy pro prosazování práva

Pokud jste neobdrželi odpověď na oznámení nebo poskytnutá odpověď nebyla uspokojivá, upozorněte nás nebo informujte příslušný orgán pro prosazování práva, kterým je Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu. 

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
e-mail:pristupnost@mvcr.cz