Úschova cenných papírů

“Přenechte péči o Vaše cenné papíry našim profesionálům.”

  • Nabízíme bezpečnou a moderní úschovu Vašich investic
  • Poskytujeme komplexní služby při správě cenných papírů
  • Zajistíme individuální řešení pro Vaše potřeby

Custody

Uschováváme a spravujeme Vaše cenné papíry. Custody je služba banky, která zajistí péči a potřebné kroky při správě akcií, podílových listů, dluhopisů, kupónů a dalších cenných papírů dle Vašich potřeb. Správu zajišťuje tým velmi zkušených profesionálů.

Správa

Cenné papíry vedeme na účtu, zajišťujeme jejich převody, vypořádáme obchody na kapitálových trzích, inkasujeme výnosy (formou dividend, dluhopisů či splatné jistiny). Provádíme i tzv. korporátní akce, jako je štěpení cenných papírů, práva na úpis apod.

Služby

Kromě bezprostřední péče o cenné papíry poskytujeme i další služby spojené s výkonem práv. Můžeme Vás zastupovat na valné hromadě nebo zajistit vrácení sražené daně z dividend nebo kuponů dluhopisů.

Pokud jste vydali akcie, zajistíme pro Vás jejich imobilizaci, tj. úschovu a následné předání vlastníkovi při splnění emisních podmínek.

Chci se dozvědět více

Načítání aplikace

Související produkty