Úvěr se zárukou COVID III – Invest
pro podnikatele a firmy

Tento program byl poskytován k úvěrům sjednaným do 31. 12. 2021. Pokud bude program znovu obnoven, budeme vás včas informovat na těchto webových stránkách.

V případě potřeby financování vašeho podnikání se prosím obraťte na svého bankovního poradce, který vám pomůže najít vhodné řešení.

Na co můžete úvěr se zárukou COVID III – Invest využít

Úvěr je možné použít k nákupu hmotného a nehmotného majetku, jako jsou stroje, nemovitosti, hardware a software.

Pro koho je úvěr určen

  • Pro fyzické osoby podnikatele a firmy podnikající na území České republiky, které zaměstnávají maximálně 500 zaměstnanců.

Parametry úvěru

  • Výše záruky až do 90% jistiny zaručovaného úvěru podle velikosti firmy a výše zaručovaného úvěru. Česká spořitelna sjedná záruku v rámci smlouvy o úvěru. Maximální délka záruky je 72 měsíců.
  • Podpora je poskytována formou ručení Národní rozvojové banky (NRB).
  • Výše úvěru až 90 milionů Kč, maximálně však dvojnásobek celkových ročních mzdových nákladů nebo 25 % obratu za rok 2019.
  • Úvěr je poskytován v českých korunách, čerpání úvěru je umožněno i v jiných měnách.
  • O úvěr můžete požádat i v případě, že již využíváte úvěr na financování provozních potřeb v rámci programu COVID III.

Pokud jste firmy s ročním obratem nad 100 mil. Kč a máte zájem o tento úvěr, obraťte se prosím na svého bankovního poradce, který vám žádost o úvěr pomůže vyřídit.