Finanční zdraví firem. Jak poznáte,
že je vaše podnikání
v  kondici?

Tablet a fonenendoskop

Do roku 2025 poskytneme českým firmám 50 miliard, aby zvyšovaly svou konkurenceschopnost
a udržely svá pracovní místa. Pomáháme ale nejen poskytnutými prostředky, ale postaráme se také o vaše finanční zdraví. Proto se zaměříme i na to, co to vlastně znamená právě pro vaši firmu.

Proč se vlastně zabývat finančním zdravím firmy? Protože je zásadním faktorem pro úspěch podnikání. Existují firmy, které prodávají hodně zboží, a přesto stále prodělávají. Finanční zdraví lze definovat jako kombinaci faktorů, které tvoří a ovlivňují finanční situaci firmy. Vysoké prodeje nemusí znamenat, že se dané společnosti finančně daří. Jak tedy poznáte, že je vaše podnikání v kondici?

Když lékař hodnotí fyzické zdraví pacienta, vždy sleduje několik faktorů: krevní tlak, index tělesné hmotnosti, ale třeba i kvalitu spánku. Světová zdravotnická organizace navíc definuje zdraví jako stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, nikoli pouze jako nepřítomnost nemoci nebo vady. Podobným způsobem se dá dívat i na finanční zdraví vaší firmy – úspěchem není jenom fakt, že firma nemá dluhy. Je třeba brát v úvahu mnoho faktorů. Finanční zdraví má zkrátka celou řadu paralel s fyzickým zdravím, protože neexistuje jediný ukazatel, který by ho určoval.

Co může ovlivnit finanční zdraví vaší firmy?