Pavel Nejman: Éra dělníků ve fabrice končí, nahrazují je operátoři strojů

16. 4. 2018

 

Často, když procházím výrobními prostory firem, vidím spoustu činností, které by hravě zvládly robotické linky a automatizované systémy, ale stále je vykonávají lidé. Těch je přitom permanentní nedostatek, říká ředitel sítě Regionálních korporátních center České spořitelny Pavel Nejman.

Jak podle vás vaši klienti vnímají trend modernizace výroby, takzvaný Průmysl 4.0?

Je to případ od případu. Někdo o tom přemýšlí více, někdo méně. Řekl bych, že i díky uměle oslabené koruně, která vytvořila firmám pohodlný polštář, se u nás trendy spjaté s Průmyslem 4.0 v minulosti poněkud přibrzdily. Ta doba končí a rozhodně je vhodná chvíle pro úvahy nad modernizací. Situaci nahrává i skutečnost, že trh práce trpí již prakticky ve všech oborech nedostatkem kvalitní pracovní síly. To má za následek růst mezd, a do budoucna tak již nelze příliš počítat s relativně levnou pracovní sílou. Co zbývá? Zvýšit produktivitu a modernizovat výrobu.

Co si mají podniky představit jako trendy spjaté s Průmyslem 4.0?

Mnozí si představují, že je Průmysl 4.0 zejména o robotizaci, ale zdaleka nejde jen o ni. Máme tu také digitalizaci, inteligentní technologie. To vše spolu dokáže v určitých úrovních efektivně komunikovat. Průmysl 4.0 je o komplexních inteligentních systémech, které se umějí samy rozhodovat, konfigurovat, diagnostikovat, vyhodnocovat a podobně. Je fascinující, kde všude se prosazují. Zdaleka nejde jen o automobilový, strojírenský či chemický průmysl, ale třeba také o sektor zdravotnictví a další obory.

Jak si stojí české firmy, pokud jde o moderní výrobní postupy?

Velké firmy jsou více konfrontovány s konkurenčními podmínkami na globálních trzích a moderní trendy sledují, je to pro ně nutnost a vlastně již samozřejmost. Jiná situace je u některých menších a středních podniků. Moderní výrobní postupy mají zásadní vliv na produktivitu práce, ve které se v celkovém pohledu určitě nemůžeme srovnávat s vyspělými státy typu Německa. Dle mého názoru nám v tomto ohledu intervence za účelem oslabovat korunu příliš nepomohla.

Konec levné pracovní síly

Co by byl váš hlavní argument pro to, abyste přesvědčil tuzemské firmy k investicím do modernizace výroby?

Hlavní argument leží v současné situaci na trhu práce, který navíc do budoucna nezavdává naději na zlepšení. Moderní technologie, zejména robotizace, přitom právě tento problém řeší. Nelze donekonečna dovážet pracovní sílu z Ukrajiny, Rumunska či Mongolska za situace, kdy cena práce jen roste. Firmy dříve či později budou muset začít využívat takové technologie, které nahradí klasické manuální činnosti, což ale neznamená, že by nepotřebovaly kvalifikovanou pracovní sílu. Éra dělníků ve fabrice končí, nahrazují je kvalifikovaní operátoři strojů. Když procházím podniky, vidím spoustu činností, které by dnes již hravě zvládly robotické linky a automatizované systémy, ale stále je vykonávají lidé. A těch je přitom permanentní nedostatek.

Mají majitelé těchto firem dostatečné informace o nových technologiích?

Jak kdo. Malé a střední podniky často stojí a padají se svými majiteli. Ne všichni z nich zvládají zodpovědně řešit i technologický rozvoj. V Korporátních regionálních centrech České spořitelny se prostřednictvím našich bankéřů snažíme sdílet zkušenosti v oblasti inovací a modernizací. Máme vybudovány týmy zabývající se těmito trendy a jejich aplikacemi v byznysu. Disponujeme tak širokým know-how a dnes již i dlouhodobými zkušenostmi v této oblasti. Naši specialisté jsou schopni prezentovat konkrétní typy projektů, které již byly úspěšně realizovány. Musím se přiznat, že když pak jedu kolem firmy, kde jsme se jako banka podíleli na financování něčeho přínosného, naplňuje mne příjemný pocit.

Slyší na vaše argumenty vedení malých a středních podniků?

Podle mého je vnímají velice zřetelně, protože si jejich managementy uvědomují, že využívání automatizovaných a robotických systémů přijde tak jako tak. A otázka stojí, do jaké míry u toho budou, či nebudou. Pokud změny nepřijmou, mohou mít výrazné potíže do budoucna. Platy rostou, pracovní síla není. A je tu ještě jedno riziko. Analytici hovoří o tom, že právě Průmysl 4.0 bude příčinou dalšího přesunu výrobních kapacit. Spoléhat na levnou pracovní sílu nelze donekonečna.

Kvalitní servis

Jak přistupujete ke klientovi, který má zájem o investiční úvěr na modernizaci výroby?

Každého takového klienta si velice považujeme. Jako banka se zaměřujeme na inovativní firmy, u nichž je předpoklad trvalého rozvoje, stability a ve výsledku i dlouhodobé spolupráce. Klientům nabízíme financování v rámci speciálního programu Top Inovace, ve kterém dokážeme být velice flexibilní, co se podmínek úvěru týče. Náklady na úvěr dotujeme z vlastních zdrojů, podle míry inovativnosti projektů umíme snížit úrokovou sazbu až o 0,8 procentního bodu ročně. Používáme zajištění úvěru zárukou Evropského investičního fondu InnovFin či zvýhodnění úrokové sazby z podpory Evropské investiční banky.

Co dále?

Nabízíme například program Top EU+, což je financování investičního projektu se žádostí o dotaci z fondů EU. Typicky jde o nákup inovativních technologií, realizace energetických úspor, rekonstrukce výrobních prostor, snižování emisní zátěže a další dle aktuálních výzev programového období 2014–2020. V rámci poradenství pomůžeme i s přípravou žádosti o dotaci a následným dotačním managementem. V programu Top EU+ jsme schopni poskytnout peníze až do 20 milionů korun bez zapojení vlastních zdrojů klienta a se zajištěním pouze ve formě zástavy předmětu financování, pokud konkrétní dotační výzva takovou zástavu nevylučuje.

Čím se Česká spořitelna odlišuje od ostatních bank?

Kromě výše uvedených zvýhodněných komplexních programů financování bych zmínil především servis. Mám na mysli zejména skutečnost, že na straně bankéřů sázíme na kvalitní lidi. Bankéře, které jejich práce baví a mají radost z úspěchů svých klientů. Mají zájem na tom, aby se jejich klienti rozvíjeli. Výsledky průzkumu spokojenosti klientů napovídají, že si to naše klientela, zejména z řad malých a středních podniků, stále více uvědomuje. Je jistě výhoda, pokud máte banku, která vás podpoří i v obtížných situacích, hlídá vám finanční zdraví firmy, umí si představit možnosti rozvoje vašeho byznysu a rozumí vám. Jednoduše, když máte šikovného bankéře, který se o vás dobře stará.

Pavel Nejman je ředitelem sítě Regionálních korporátních center České spořitelny. Začínal v oblastní pobočce České spořitelny v severních Čechách, poté působil na pozicích ředitele korporátních center v západočeském regionu a v Praze. Vystudoval Fakultu managementu VŠE v Praze a absolvoval postgraduální studium MBA na DePaul University v Chicagu.