Nepištět a vydechnout. 
Jak hodnotíme druhé podle polohy hlasu?

21. prosinec 2020

Pokud mluvíte příliš vysokým hlasem, ostatní vás nemusí brát při diskusi vážně, ať se snažíte sebevíc. Níže posazené hlasy totiž považujeme za důvěryhodnější. Co to znamená pro ženy a jak s hlasem pracovat? 

Setkali se sice jen po telefonu, už z jednoho hovoru ale bylo jasné, kdo má navrch. „Tady nejsme v mateřské školce,“ vyslechla si mladá novinářka Ronja Ebelingová, když se svým obchodním partnerem řešila problémy ve spolupráci. Muž, který měl v její představě aspoň dva metry, ji nepřestával ponižovat, nadávat a křičet. Ronju okamžitě pohltil stres. Slyšela se, jak odpovídá nepřirozeně vysokým hlasem, v konverzaci ale prostor nedostala.

„Jednání mého protějšku mě mrzelo, ale ještě víc mě rozčilovalo, že jsem při rozhovoru přestala ovládat svůj hlas a ztratila respekt,“ popisuje Ronja pro magazín Jetzt. Nepříjemná zkušenost ale přinesla i něco pozitivního: zjistila, jak je důležité znát svůj hlas a umět ho ovládat.

žena medituje

Hluboký hlas jako konkurenční výhoda

Poloha a výška hlasu je z velké části dána anatomicky. Muži mívají hlubší, silnější hlas, který kvůli vžité dělbě rolí a sociálním stereotypům vnímáme pozitivněji. Pánům nízko položený hlas nahrává nejen v osobním a pracovním životě, ale i v politice. Potvrdil to výzkum z května 2017, publikovaný v časopise Evolution and Behavior. Vědci zjistili, že muži, kteří mají níže položený hlas, jsou vnímáni jako důvěryhodnější političtí vůdci. Rovněž si s nimi častěji spojujeme suverenitu nebo schopnost prosazovat svá stanoviska. A v roce 2013 ve stejném časopisu vyšla studie, která ukázala, že muži s hlubším hlasem vedou větší firmy a vydělávají víc peněz. Někteří zástupci maskulinního pohlaví sice můžou mít vysoký hlas a být znevýhodňovaní, takový problém se ale objevuje spíš zřídka, popisuje Ronja Ebelingová.

Co dělat, když se vám nepřirozeně zvedne hlas?

Vydechněte, položte si ruku na hrudník a vydávejte zvuk, který zní jako „mhmmm“. Zkoušejte ho v různých výškách. Jakmile se přiblížíte přirozené poloze svého hlasu, pod rukou ucítíte vibrování. Pomáhají také dechová cvičení a správná péče o hlasivky, která dokáže zlepšit hlas.

Zdroj: Logopedka Birte Heckmann pro magazín Jetzt

Vysoké hlasy mívají spíš ženy, častěji se u nich rovněž objevují výkyvy, zejména v zátěžových situacích. Jak poznamenává výše citovaná novinářka, síly stabilního a níže posazeného hlasu si byla vědomá i někdejší předsedkyně britské vlády Margaret Thatcherová. Její poradci jí pomáhali projev a hlas trénovat, objevují se ale i domněnky, že si nechala uměle upravit hlasivky, aby mluvila v nižší poloze.

Polohu hlasu ovlivňují nejen anatomické, ale také sociální konstrukty. Třeba genderové stereotypy, které si osvojíme během dětství. Od holčiček a slečen totiž společnost vyžaduje spořádanější a rovnější držení těla, klukům se oproti tomu víc promíjí, když si udělají pohodlí. Důležitou roli hrají i volnočasové aktivity. Dívky se častěji věnují sportům, které jsou z velké části postavené na estetice a kde se očekává vzpřímené držení těla. Jmenujme třeba jízdu na koni nebo tanec. V pubertě pak slečny často cítí tlak, aby měly plochá břicha a vypnuté poprsí. To všechno ovlivňuje, jak přijímají kyslík i mluví, a naučený reflex jim zůstává až do dospělosti. Ženy se ve výsledku nadechují spíš do hrudníku, zatímco muži do břicha. Při nádechu do břicha je hlas silnější a víc rezonuje.

O kvintu blíž k mužům

Současné výzkumy ukazují, že se poloha ženského hlasu v posledních desetiletích snižuje, a to i přesto, že se anatomie mužského a ženského těla tolik nemění. Ženské hlasy, alespoň v evropském kontextu, „prohlubuje“ zvyšující se rovnoprávnost.

žena medituje

„Čím emancipovanější, sebevědomější a úspěšnější žena je, tím hlubším hlasem mluví,“ shrnuje německý veřejnoprávní vysílatel Deutschlandfunk výsledky studie, se kterou v roce 2018 přišla Lipská univerzita. Zatímco před dvaceti lety ležel ženský hlas o celou oktávu výš než ten mužský, dnes činí rozdíl zhruba jednu kvintu, tedy asi polovinu původní hodnoty. Výsledky studie ale rozhodně nelze generalizovat. Zásadní roli ve vývoji hlasu totiž hrají kulturní odlišnosti a postavení žen v jednotlivých zemích světa.

Design podle mužů

Spisovatelka a aktivistka Caroline Criado Perezová se dlouhodobě zabývá postavením žen ve společnosti. Upozorňuje například, že designéři častěji vycházejí z potřeb a charakteristik mužů a ženy jsou spíš na okraji. Jako příklad uvádí systém rozpoznávání hlasu, který bývá součástí virtuálních asistentů nebo navigačních systémů. Algoritmy jsou ze 70 % zkoušené na mužských respondentech, a přístroje proto rozeznávají mužské hlasy lépe než ženské.

Vždy je proto nutné brát v úvahu, jakou populaci studie zkoumají. Klinický audiolog Michael Fuchs, který vedl výše citovaný výzkum Lipské univerzity, pro Deutschlandfunk uvádí: „Víme například, že Japonky a obecně Asiatky mají vyšší hlas než ženy ve Skandinávii. Rozdíl je mimo jiné daný tím, že v Japonsku je vysoký hlas součástí ideálu krásy, kterému ženy své hlasy přizpůsobují.“ Skandinávie si zase zakládá na emancipaci, díky které jsou si muži a ženy blíž – a to i co se týče hlasu.

Podle audiologa Fuchse to však neznamená, že by se měly všechny ženy snažit mluvit co nejhlubším hlasem, protože je to výhodnější. Spíš je důležité umět s hlasem pracovat v závislosti na konkrétní situaci. Mluvit hlubším hlasem se například vyplatí, když chcete znít přesvědčivě. „Naučte se hlas ovládat a používejte ho v celé jeho kráse a rozpětí. Budete pak ještě úspěšnější, než jste teď.“

Mohlo by vás ještě zajímat