Moderní technologie umožňují
manželům Hubkovým lépe
hospodařit a vést normální život

27. listopadu 2020

Farma Miloše a Michaely Hubkových se nachází v Královéhradeckém kraji kousek od hranic s Polskem. On pochází ze starého rolnického rodu, ona je vystudovaná veterinářka. Skoro se chce říct, že málokdo je tak dobře disponovaný ke společnému hospodaření jako tito manželé. Chovají především krávy, pro radost ale mají i několik jezdeckých koní. K tomu, aby mohli pokračovat v rodinné tradici trvající téměř 370 let, jim ve stále větší míře pomáhají moderní technologie. Především díky nim si vystačí kromě vlastní rodiny už jen se třemi pracovníky, ke kterým se v létě přidá několik brigádníků.   

Proč jste se rozhodli začít farmařit?

Miloš: Tradice naší rodiny, rolníků Hubkových z Nízké Srbské (dnes součást Machova), sahá až do roku 1654. Hospodařili jsme a předávali statek z otce na syna až do nuceného vstupu do JZD. Roku 1990, po vydání restitucí, zde začal opět hospodařit můj strýc a otec.

Jaké byly začátky farmy a zásadní momenty podnikání v prvních fázích?

Miloš: Začátky byly velmi těžké, při stavbě stájí v roce 1994 jsme nikoli vlastní vinou nestihli včas kolaudaci, takže jsme přišli o dotaci a splácení se nám pak protáhlo téměř o 10 let. Každodenní dojení, bez vystřídání a dovolené, k tomu nedostatek kvalitního krmení a nových kusů do chovu, to vše vedlo k intenzivnímu vymýšlení nové strategie.

V roce 2008 se naskytla příležitost koupit odchovnu mladého dobytka s prostorným skladem krmiv a přilehlým pastevním areálem. To nám umožnilo následné rozšíření a soběstačnost. Byl to také první velký projekt s Českou spořitelnou – poskytla nám finanční prostředky k vyplacení 33 podílníků, kteří areál vlastnili. V roce 2011 otec využil možnosti dotačního titulu „Předčasné ukončení zemědělské činnosti“ a celý grunt mi předal.

Hospodaříte na vlastních, nebo pronajatých pozemcích?

Miloš: Hospodaříme na vlastních i pronajatých pozemcích, nyní už o celkové výměře 250 ha. Především si zajišťujeme vlastní krmný fond. Pastviny, louky, na polích jetel, pšenice, ječmen, kukuřice a jako doplněk mák. Většinu prací si obstaráváme sami moderními, spolehlivými stroji.

Jak vaše podnikání mění moderní technologie?

Miloš: Moderní technologie mění náš život opravdu hodně. Především nám ulehčují těžkou práci, šetří čas a pracovní síly, kterých je v zemědělství čím dál tím méně.

Michaela: Sehnat spolehlivého a zodpovědného člověka do dojírny bylo čím dál těžší. Proto padlo naše nejdůležitější rozhodnutí přejít na robotickou formu dojení. V produkční stáji je 55 dojnic, které dojí robot DeLaval. Každé krávě je zajištěn individuální přístup vycházející z její specifické anatomie a veškeré informace jsou zaznamenány v počítači. Podle potřeby a fáze laktace navštěvují krávy robota i čtyřikrát denně. Díky moderním technologiím a variabilitě pracovní doby jsme sehnali skvělou ošetřovatelku a já se mohu s klidnou hlavou věnovat dětem, práci zootechničky a brzy opět i veterinární praxi. Mít skvělou partu lidí, která tu s námi na farmě hospodaří, je pro nás přinejmenším stejně důležité jako moderní technologie.

Jaká plemena skotu chováte a kam své produkty dodáváte?

Michaela: Chováme český strakatý skot, je to kombinované plemeno, ideální na dojení i na křížení s masnými plemeny. Osvědčilo se nám také belgické modrobílé. Mléko se odváží jednou za dva dny a vykupuje ho firma Müller. Zvířata na maso sami převážíme na Ekofarmu Bošina, kde jsou ustájena a bez stresu z přepravy poražena. Vyzrálé, chlazené, vakuově zabalené hovězí maso distribuujeme konečným spotřebitelům. Specificky vykrmené voly vykupuje společnost Amaso a maso dodává do nejlepších pražských restaurací.

Co vás vedlo k tomu, chovat vedle krav ještě koně?

Michaela: Koně chováme čistě z lásky, pro radost a relaxaci. Dříve jsem jezdila závodně, teď z časových důvodů pouze na projížďky. Určitě budeme v ježdění podporovat naše děti a uvidíme, jakým směrem se vydají.

Využíváte dotace?

Miloš: Využíváme dotace na plochu a už dvakrát jsme se zapojili do Programu rozvoje venkova. Finance většinou upotřebíme na nákup nové zemědělské techniky.

Jaký je váš pohled na ekologické zemědělství a jak v tomto kontextu funguje vaše farma?

Miloš: Ekologické zemědělství podporujeme, máme mnoho kamarádů, kteří tímto způsobem hospodaří, ale pouze s masným dobytkem. Pro nás by přechod byl natolik složitý, že o tom zatím neuvažujeme.

Jaké jsou vaše plány, pokud jde o rozvoj farmy v nejbližších letech?

Miloš: Plánujeme vybudovat kryté stání na parkování zemědělských strojů, opravy stávajících budov a zajistit komplexní chod farmy s využitím všech dostupných technologií. Do budoucna bychom v naší obci s pomocí dotací rádi vybudovali veřejnou, krytou jezdeckou halu pro trénování mládeže a mladých koní.

Usmívající se bankéř

Co považujete za nejdůležitější, pokud jde o přístup banky ke klientům ze zemědělského sektoru?

Za největší přidanou hodnotu považuji poradenství, kdy díky velikosti ČS vycházíme ze zkušeností s mnoha dalšími klienty ze stejného oboru podnikání, kteří procházeli podobnými situacemi. Jsme tak schopni nabídnout klientům různé varianty řešení a ukázat příklady toho, co fungovalo jinde a co by mohlo být optimální pro velikost a typ jejich zemědělského podniku – od malé farmy po velké zemědělské družstvo. Ukazujeme jim možnosti financování i dostupných dotací a podporujeme je ve využívání moderních technologií, což v konečném důsledku vede jak k větší výkonnosti, tak k větší soběstačnosti. Vedle široké škály produktů ČS jsou jim k dispozici také produkty dceřiných společností.

S čím Spořitelna Hubkovým v jejich podnikání konkrétně pomohla?

Financovali jsme nákup pozemků, odchovny mladého dobytka a přilehlého areálu, obnovu a doplnění zemědělské techniky a pořízení nejnovějšího dojicího robota DeLaval VMS. Za 12 let, co spolupracujeme, se farma výrazně rozrostla: má dvojnásobek zvířat, počet hektarů i tržby se za tu dobu zvýšily dokonce trojnásobně.  

Mohlo by vás ještě zajímat