Jak plní ČR cíle udržitelného rozvoje? „Vysvědčení“ za posledních 5 let 

18. srpna 2020

Příští dlouhodobý rozpočet EU umožní státům pružněji převádět prostředky mezi jednotlivými strukturálními fondy, od ledna se zavádí nový poplatek z nerecyklovaných plastů a Evropská komise vydala souhrnnou zprávu o plnění cílů udržitelného rozvoje za posledních 5 let. Tyto a další zprávy o dění v EU vám přináší nový Měsíčník aktualit z EU, který pro vás připravili analytici České spořitelny.    

Od ledna 2021 by po příštích sedm let měla ČR z evropského rozpočtu čerpat 35,7 miliardy eur. Částka je zatím předběžným odhadem a zahrnuje prostředky z fondu obnovy (Next Generation EU), který má pomoci ekonomikám překonat koronavirovou krizi. ČR využila toho, že nový rozpočet umožňuje pružněji přesouvat peníze mezi jednotlivými strukturálními fondy, a vyjednala si možnost převádět až 25 % prostředků podle svých potřeb.

Do evropského rozpočtu má přispívat nový poplatek z nerecyklovaných plastů. Pro Českou republiku to znamená cca 2 miliardy korun ročně. Výše poplatku (před uplatněním korekčního mechanismu) by měla činit 0,8 eur/kg.

Podle souhrnné zprávy Evropské komise sleduje Česká republika 17 cílů udržitelného rozvoje relativně velmi dobře. Cíle se zaměřují na zajištění ekonomické prosperity, vymýcení chudoby, ochranu klimatu i dodržování rovných příležitostí a základních práv. Za posledních pět let se nezhoršila ani v jedné z oblastí, přičemž ve většině měřených kategorií se pohybuje nad průměrem EU. Nejlepší hodnocení získala v oblasti chudoby a sociálních nerovností, naopak pod průměrem EU se Česko umístilo v kategoriích rovnost žen a mužů, průmysl, inovace a infrastruktura – a také odpovědná výroba a spotřeba.

Automobilky, které dodávají do EU, budou letos muset snížit emise CO2 oproti roku 2019 v průměru o 15 % na jedno auto. Pokud přísné limity nesplní, boudou následovat obří pokuty. Výrobce by musel zaplatit pokutu 95 eur za každý gram navíc u každého prodaného vozu v daném roce. Pokud by automobilky prodávaly stejné portfolio modelů jako v roce 2019 (se stejnými emisemi CO2), dosáhla by v roce 2020 celková výše pokut 25,5 mld. eur. Ve velkém proto zařazují do své nabídky vozy s nižšími emisemi a vozy na alternativní pohony. Někteří výrobci také vytvářejí aliance, aby si mohli navzájem započíst své prodané flotily.

Evropská komise hledá partnerské organizace pro provozování informačních středisek Europe Direct na období 2021–2025. Nabídky je možné předkládat do 15. října. Výše ročního grantu pro jednotlivá střediska je 30 400 eur a jejich úkolem je poskytovat veřejnosti o základní informace o EU a referovat o evropském dění. Střediska se obvykle podílejí také na kulturních a společenských aktivitách v regionech.

Podrobnosti ke každé z těchto zpráv a řadu dalších informací o dění v EU si můžete přečíst v novém Měsíčníku aktualit z EU, který je volně ke stažení ZDE.

Mohlo by vás ještě zajímat