Bude ČR v rozvoji vodíkových technologií patřit mezi evropskou špičku? 

23. listopadu 2020

Evropská komise chce sjednotit principy výpočtu minimální mzdy napříč EU, představitelé evropských států jsou jednotnější v názoru na míru snížení skleníkových plynů do roku 2030 a transformaci směrem k plošnému využívání vodíkových technologií by měla v EU pomoci realizovat Evropská aliance pro čistý vodík. Tyto a spoustu dalších zpráv vám přináší nové vydání Měsíčníku aktualit z EU.

Evropská komise navrhla pravidla pro výpočet minimální mzdy, která by měla platit ve všech státech EU. Výše minimální mzdy se bude i nadále lišit, postup, jakým k ní jednotlivé země dospějí, by ale měl být jednotný. Cílem je snížit rozdíl mezi minimální mzdou a průměrným příjmem. Navrženou směrnici musí ještě schválit členské státy a Evropský parlament. 

Představitelé evropských států poprvé dosáhli shody v postoji k otázce snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o nejméně 55 % místo 40 % ve srovnání s rokem 1990. Ke schválení konkrétního cíle by mělo dojít na prosincovém summitu. Na jeho dosažení by se pak měly podílet všechny státy EU, každý s ohledem na svou konkrétní situaci.

Evropská komise ustavila Evropskou alianci pro čistý vodík, která by měla pomoci uvést do praxe transformaci směrem k plošnému využívání vodíkových technologií v různých odvětvích. A to včetně takových, které je obtížné dekarbonizovat jiným způsobem. Aliance bude vyhodnocovat životaschopné investiční projekty firem, ale i subjektů z veřejné a neziskové sféry. Česká republika má šanci dostat se v oblasti rozvoje vodíkových technologií mezi evropskou špičku. Zlepšit investiční podmínky pro jejich využívání jí pomohou evropské fondy, ať už jde například o plán na podporu hospodářského oživení, kohezní fondy či fond pro spravedlivou transformaci. Výroba vodíku z obnovitelných zdrojů by podle analytiků mohla do roku 2050 pokrýt 24 % celosvětové poptávky po energii.

Podrobnosti k těmto zprávám a řadu dalších informací najdete v zářijovém Měsíčníku aktualit z EU, který je volně ke stažení ZDE.

Mohlo by vás ještě zajímat