E-commerce: trendy na trhu, kde se ročně protočí 4 biliony dolarů

29. března 2021

5 minut

Nákupy přes mobil, livestream, zapojení rozšířené a virtuální reality do procesu nakupování. To jsou jen některé z trendů, jež urychlila pandemie v loňském roce. Jak se mění nákupní chování spotřebitelů a jak na to reagují obchodníci na hlavních světových trzích?

Loňský rok byl celosvětově pro odvětví e-commerce rokem zvratu a pandemie měla zcela zásadní dopad na maloobchodní a online prodej a s nimi související služby, jako je skladování, logistika či IT. Pandemie celkově výrazně zvýšila ochotu spotřebitelů nakupovat online. Za rok 2020 vzrostla světová e-commerce meziročně o téměř 28 %. Český e-commerce sektor zaznamenal v roce 2020 nárůst o čtvrtinu na zhruba 200 miliard korun. „Po celosvětových rekordních útratách v e-shopech v průběhu loňského roku může během letošního roku dojít ke zpomalení růstu. V ČR předpokládáme podobný vývoj jako ve světě, a to, že v letošním roce tržby on-line obchodů porostou meziročně přibližně o 15 %,“ říká analytička České spořitelny Tereza Hrtúsová.

Vybrané trendy v e-commerce a logistice pro nadcházející roky

Spolu se samotným růstem prodejů a větším počtem online prodejců (což s sebou nese i růst v oblasti online reklamy) se stále výrazněji rozvíjí vícekanálový prodej. Podle dat americké výzkumné společnosti Shopify dokázaly firmy s funkční vícekanálovou strategií v době pandemie nahradit 94 % výpadku tržeb z kamenných obchodů. Vedle e-shopů tak úspěšně využily například i online tržiště (jako je například Amazon), sociální sítě či voice commerce (zákazník vybírá jen pomocí hlasových pokynů).

Rychle sílícím trendem je nakupování přes mobilní telefon – m-commerce. Z dat České spořitelny vyplývá, že téměř dvě třetiny Čechů realizují nákupy v e-shopech prostřednictvím svého smartphonu. S tím souvisí i rozvoj možností, jak nakupovat prostřednictvím sociálních sítí, jako je například Instagram či Pinterest – s-commerce. V Asii, zejména v Číně, jsou čím dál populárnější také livestream nákupy, kdy diváci mohou při sledování prezentace produktu komunikovat s přednášejícím (často jde např. o herce) a rovnou zboží koupit. Při vybírání zboží na dálku nachází ve větší míře uplatnění také virtuální a rozšířená realita. Rozšířená realita zákazníkům umožní vidět na mobilu, jak se jim daný výrobek bude hodit.   

Výrobci na základě tlaku spotřebitelů také více dbají na odpovědný přístup k životnímu prostředí.  Týkat se to může zavádění udržitelnějších obalových materiálů, udržitelnosti v dopravě produktů, přístupu k zaměstnancům či charakteristik samotných prodávaných produktů. Podle studie MIT Real Estate Innovation Lab jsou emise uhlíku při online nakupování v průměru o 36 % nižší než při nákupu v kamenné prodejně.

Ruku v ruce s růstem e-commerce se zvyšují požadavky na automatizaci a robotizaci. Sklady vyžadují kombinaci efektivních automatizačních a robotických technologií, aby bylo možné řídit jejich provozní logistické náklady. Pro logistiku, ale i při zpracování velkého množství dat nejen při maloobchodě, je důležitá datová analýza, jež poskytuje užitečné informace pro zlepšení produktivity skladu, vyřizování pohledávek, řízení výkonu a optimální využití logistických zdrojů. Analýza tržních dat podporuje další optimalizaci cen dodavatelů, úrovní zásob a řízení rizik.

Evropskému e-commerce trhu dominují Britové

Evropa patří k vyspělým e-commerce trhům, mezi jednotlivými zeměmi ale panují poměrně velké rozdíly, zejména mezi severní a jižní částí kontinentu. Nejvyspělejším evropským e-commerce trhem je Spojené království, kde podíl online prodejů na celkových maloobchodních tržbách loni dosáhl 28 %. Pro srovnání: v České republice tento podíl činí 16 %. S tím úzce souvisí fakt, že ve Spojeném království nakupuje na internetu celých 90 % obyvatel (ve věkové kategorii 16–74 let). Průměr EU je přitom o dost nižší, pouhých 64 %. Česká republika patří se 72 % k nadprůměru. Vzhledem k brexitu budou muset online prodejci z Velké Británie svou nabídku přizpůsobit standardům, značením, daním a dalším regulacím EU, což zvýší jejich náklady. Očekává se zvětšování významu online tržišť, na kterých by se v budoucích pěti letech mohly zvýšit útraty až o 50 % – majitelé e-shopů si tak budou muset promyslet, jak se k tomuto fenoménu postaví.

Německý trh je díky počtu obyvatel jedním z největších v Evropě, ale řadí se k těm konzervativnějším: jen 18 % obchodníků disponuje e-shopem nebo online katalogem. Podíl e-commerce tržeb na tržbách maloobchodu dosáhl v roce 2020 pouze 13 %. Na tržbách německého online segmentu se zhruba třetinou podílí zboží související se zábavou (elektronika, počítače, hry, knihy). 49% podíl německých online nákupů připadá na online tržiště (především Amazon.de). Co se týče efektivnosti logistických služeb, pohybuje se Německo na předních příčkách. Standardem je doručení druhý den po objednání a čím dál více se budou objevovat možnosti doručení zboží přímo v den objednání. Němci kladou velký důraz na udržitelnost – už nyní téměř polovina zákazníků sleduje, zda prodejce plní kritéria udržitelnosti. Krize roku 2020 posílila i sektor tzv. recommerce, tedy prodej již použitých věcí.

Francouzský e-commerce trh je třetí největší v Evropě a v první desítce na světě. Online nakupuje asi 70 % Francouzů. V roce 2020 vzrostly tržby francouzského online obchodu o 17 % na 69 miliard eur, což představovalo 12 % celkových maloobchodních tržeb v zemi. Francouzský trh je specifický velkým podílem prodeje oděvů na tržbách – činí 32 %. S tím souvisí i míra vratek, která je jedna z nejvyšších v Evropě. Na rozdíl od německého trhu ve Francii nedominuje tolik Amazon a naopak zde působí více lokálních online tržišť.

V USA nakupuje přes sociální sítě už 80 milionů lidí

Spojené státy americké se ve velikosti trhu s online nakupováním řadí na druhou pozici za Čínu. V roce 2020 využívalo internet přes 280 milionů Američanů, což představuje více než 85 % veškeré populace. A v následujících letech počet uživatelů absolutně i relativně poroste. Zdaleka nejvíce utrácejí Američané při online nakupování u společnosti Amazon, kde odhad prodejů za rok 2020 přesahuje 300 miliard dolarů. To představuje zhruba 40% podíl z celkových online prodejů.

Ve druhém čtvrtletí minulého roku zaznamenal americký e-commerce sektor v souvislosti s koronavirovou pandemií růst o více než 44 % (za celý rok 2020 šlo o 32% růst). Objem e-commerce by se od roku 2019 do roku 2025 měl více než zdvojnásobit (1 205 miliard dolarů v roce 2024). Zvýší se tak i celkový podíl e-commerce na maloobchodu z 11 % v roce 2019 na necelých 20 % v roce 2024.

Aktuální třetinový podíl v americké e-commerce získaly mobilní telefony za posledních deset let. M-commerce má potenciál stát se dominantním nákupním kanálem a měnit tak dosavadní spotřebitelské nákupní návyky. Odhad tržeb z maloobchodní s-commerce v USA pro rok 2021 je ve výši 36,09 miliard dolarů, což představuje meziroční růst o 35 % a zároveň přes 4 % veškerého maloobchodního prodeje online obchodu. V s-commerce jsou nejdůležitějšími kategoriemi oblečení a doplňky a v roce 2020 využívalo nákupních možností v této oblasti už 80 milionů Američanů.

Největší podíl světové e-commerce náleží Číně

Podíl populace, která využívá internet, je v rámci regionu jihovýchodní Asie největší v Bruneji (98 %), Malajsii (89 %) a Singapuru (88 %). V Číně pak tento podíl činí 68 % a v Japonsku 95 %. Jedním z největších trendů v Asii jsou nákupy skrze mobilní telefon a využívání mobilních peněženek. Největší podíl uživatelů internetu, kteří využívají svůj smartphone jako mobilní peněženku, je v Indonésii (55 %) a Číně (47 %). Světový průměr přitom činí okolo 37 %. Podle odhadů společnosti Forrester se v roce 2023 uskuteční skrze mobilní telefony 81 % online nákupů v Asii.

Největším světovým maloobchodním trhem i jedničkou v e-commerce je jednoznačně Čína. S obratem online nakupování okolo dvou bilionů amerických dolarů na ni připadá téměř polovina světového obratu za e-commerce. Počet osob, které nakupují online, by zde měl v roce 2021 činit 793 milionů (33 % online nakupujících celosvětově). Čína je také světovým lídrem v s-commerce. Podle odhadů by letos prodeje v této oblasti měly dosáhnout 13,1 % celkových prodejů v čínské e-commerce.

Podrobnější informace o trendech v e-commerce a změnách v zákaznickém chování v Evropě, USA a Asii, se dozvíte v reportu Trendy e-commerce ve světě, který je volně k dispozici zde.

Mohlo by vás dále zajímat

Český trh s biopotravinami prudce roste

Třídění elektroodpadu v EU – jak si vede ČR v porovnání s jinými zeměmi?

V roce 2020 přerušilo podnikání téměř 100 tisíc živnostníků