Chvíli doma, chvíli ve škole. 
Jak udržet vzdělávání malých dětí na dobré úrovni?

18. listopadu 2020

Letošní rok je plný neustálých změn a hledání nových modelů fungování. To platí i pro oblast vzdělávání, o níž někteří odborníci tvrdí, že už nikdy nebude jako dřív. Své o tom vědí zejména rodiče dětí na prvním a druhém stupni základních škol. Jak si čeští rodiče zatím poradili s výzvami, které přinesla distanční výuka, a co ještě mohou udělat pro rozvoj dovedností svých dětí?

Přestože 18. listopadu 2020 usedli žáci prvních a druhých tříd znovu do školních lavic, obtíže spojené s domácí výukou tím pro rodiče ještě zdaleka nekončí.

Letošní prvňáci a druháci si ještě ani nestačili zvyknout na běžný školní režim, když nastala distanční výuka, která navíc omezila jejich šanci na navázání hlubšího vztahu s učiteli a spolužáky. Kromě toho si na rozdíl od dětí z vyšších ročníků musela většina z nich procvičovat základní dovednosti doma s rodiči. Ředitelé škol i řada učitelů se proto shodují v tom, že právě na tyto ročníky budou mít mimořádná opatření proti šíření koronaviru největší dopad.    

Zásadním problémem přitom zůstává postupné prohlubování nerovností mezi žáky různých věkových kategorií právě v důsledku online distanční výuky. Česká školní inspekce už v dubnu 2020 informovala veřejnost, že téměř tisícovka škol má potíže se zapojením třetiny žáků do výuky na dálku. Podle Lucie Fialové, redaktorky magazínu o vzdělávání EDUzín, přes sto škol v té době vůbec nekomunikovalo s více než polovinou žáků.

Jednou z hlavních příčin této nerovnosti byla absence počítačů a připojení k internetu. Potřebné technické vybavení v dubnu postrádalo až 10 tisíc českých dětí. Vláda proto v srpnu 2020 schválila návrh na investici ve výši 1,2 miliardy korun do nákupu počítačů a licencí pro výuku na dálku. I tak ale ještě v říjnu 2020 neměli zdaleka všichni připojení k internetu ani vlastní technické vybavení zajištěné. K tomu vedlo částečně i přetížení trhu s IT vybavením a vysoké množství nových objednávek. 

otec s dcerou při online výuce

Technické vybavení přitom tvoří jen jednu část problému. Rodiče, kteří již na jaře získali s distanční výukou první zkušenosti, nyní považují za klíčové, aby se děti naučily pracovat s informacemi a dokázaly se samy učit. Podle výzkumného projektu, na němž se pod záštitou Nadace České spořitelny podílí iniciativa IDEA antiCovid-19, společnost PAQ Research a agentura STEM/MARK, označilo v dubnových průzkumech přes 70 % rodičů práci s informacemi za jeden z hlavních bodů, kterým by se dnes školy měly zabývat. Stejně tak považovali za důležité, aby učitelé našli zajímavý způsob vedení výuky na dálku a aby školy lépe a častěji komunikovaly s rodinami žáků.

To je však v případě prvňáků a nižších ročníků prvního stupně velmi složité. Podle ředitelky Základní školy generála Františka Peřiny v pražských Řepích totiž malým dětem chybí potřebná technická zdatnost. Učitelé pak narážejí na problém s udržením jejich pozornosti. A protože prvňáci ještě neumějí číst, potřebují při online výuce asistenci rodičů. Náročnost studia, které se dotýká jak dětí, tak rodičů, pak může vyústit v celkový nezájem o školu.

Co s tím?

Je zřejmé, že rodiče nemohou suplovat veškeré dovednosti vysokoškolsky vzdělaných učitelů a že se bez další spolupráce s nimi či dobrovolníky na doučování neobejdou. Protože ale online výuka pravděpodobně zůstane alternativou k prezenční výuce i v budoucnu – ať už z nařízení vlády, či kvůli probíhající nemoci v rodině, kdy děti budou muset do karantény – je dobré si připomenout několik věcí, které mohou dětem i vám pomoci zvládat distanční výuku snáz.

1. Organizační dovednosti

Jako rodiče byste měli mít přehled o domácích úkolech a projektech svých dětí a měli byste jim pomoci také s jejich organizací. Odborníci z oblasti školství doporučují rodičům zkontrolovat každý školní večer sešit s úkoly, aby dítě nezůstávalo pozadu. Navrhují také založit speciální krabici či přihrádku na úkoly podle stavu jejich zpracování – tedy na hotové, nedokončené a nové úkoly. K tomu je dobré také průběžně vyhazovat papíry, na nichž si děti procvičují úkoly a které už dále nepotřebují, protože mají konečnou verzi úkolů zaznamenanou ve školních sešitech. Díky tomu nebudou zbytečně zahlcené materiály a snáz si udrží pořádek na stole.

2. Studijní dovednosti

Učení se na zkoušku nebo písemný test může v malých dětech vzbuzovat strach. Pedagogové zde částečně předpokládají, že rodiče dětem na začátku studia pomohou vybudovat správné studijní návyky. Proto se vždy ujistěte, že víte, kdy má vaše dítě test, a pomozte mu naplánovat přípravu na zkoušku. Naučte ho, jak rozdělit velké úkoly do menších, zvládnutelných bloků. Můžete mu také ukázat různé mnemotechnické pomůcky, které zlepší jeho paměť. A pamatujte, že přestávku po 45 minutách je dobré dodržovat i doma, protože pomáhá dětem zpracovat a upevnit nově získané informace. 

ospalý chlapec při online výuce

3. Ještě to chvíli vydržte a zapojte se do výuky

Víme, že to teď rodiče nemají jednoduché. Zatímco ale žáci vyšších ročníků už mají představu o tom, jak školní výuka probíhá a co se od nich očekává, pro prvňáky je to zcela nový svět. Malé děti potřebují cítit, že jejich vzdělávání má smysl i pro rodiče a že je zajímá, jak jim učení jde. Tomu může pomoci například to, když se rodiče žáků domluví s učiteli a zkusí se zapojit do některých školních aktivit. Mohou se tak třeba s ostatními rodiči vystřídat ve čtení dobrodružných příběhů s dětskými hrdiny pro celou třídu online.

Kromě toho vznikají v Česku i v zahraničí skupiny, které částečně řeší i problém nedostatečné socializace. V takovém případě se několik rodin domluví na vzájemné pomoci. Jejich potomci se poté scházejí u té rodiny, která zrovna může zůstat doma a má kapacitu vést výuku. V těchto skupinách se podle EDUzínu děti obvykle učí sami prostřednictvím online pomůcek a jeden z rodičů jim pouze asistuje. Tam, kde školy kvalitní online výuku nemají, pak rodiče najímají různé tutory nebo učitele.

Užitečné odkazy pro výuku online

Platforma EDUin sestavila seznam online pomůcek pro děti i jejich rodiče. Přinášíme výběr několika z nich:

Mám kam jít

Stránka pro každého, kdo si neví s domácí výukou rady. Jde o portál pro sdílení aktivit, nápadů, návodů a cvičebních lekcí, které dala dohromady střediska volného času a domy dětí a mládeže z Čech, Moravy i Slezska. Rodiče i žáci zde najdou přehledně roztříděné aktivity podle předmětu i věku.

Škola Populo

Platforma, která nabízí individuální doučování na míru. Je užitečná zejména pro ty, kdo cítí, že jejich děti začínají v nějakém předmětu zaostávat a potřebují, aby někdo jejich dětem pomohl s doučováním.

JSNS.cz

Vzdělávací program organizace Člověk v tísni nabízí užitečné lekce pro děti v online prostoru, které zároveň rozšiřují jejich znalosti o světě. Týkají se například mediální gramotnosti, sociální problematiky nebo životního prostředí. Najdete zde řadu aktivit, které jsou velmi interaktivní a kladou důraz na kreativitu dítěte.

Khan Academy

Matematika pro nejmenší, hudební nauka nebo základy geometrie. Khan Academy je neziskovou organizací, která si klade za cíl poskytnout kvalitní vzdělávání komukoli, kdekoli na světě, a to zcela zdarma. Českou verzi doporučuje například Daniel Pražák, učitel ze Základní školy Prahy 7 a místopředseda iniciativy Otevřeno, která se snaží změnit přípravu budoucích učitelů.

Krátce po začátku pandemie muselo mnoho zemí rychle přijít s řešením, které by umožnilo distanční výuku všem dětem bez rozdílu. V Argentině spustilo tamní ministerstvo školství ve spolupráci s novináři, vědci, umělci a mediálními institucemi program Seguimos Educando, který pro studenty vysílal 14 hodin denně televizní vzdělávací pořady a 7 hodin denně rozhlasový obsah. A studentům bez připojení stát zadarmo poskytl sešity plné alternativních studijních zdrojů. V Rakousku vznikla obsahová platforma Eduthek s učebními materiály a cvičeními pro mateřské, základní, střední i vysoké školy. A v Bulharsku zase vydavatelé učebnic věnovali žákům od prvního do desátého ročníku základní studijní materiály zdarma. Prostřednictvím e-learningu tam už na jaře studovalo přes 89 % žáků, a to po dobu šesti hodin denně.

Každá země, kterou zasáhla vlna koronavirové pandemie, musela nějak reagovat. Světové ekonomické fórum nicméně už na jaře publikovalo text, v němž naznačilo, že pandemie pouze odhalila zastaralost vzdělávacích systémů po celém světě. A uvedlo, že je potřeba aktualizovat metody výuky, lépe připravovat děti na práci a zvýšit jejich konkurenceschopnost tváří v tvář moderním inteligentním technologiím.

Možná teď děti budou mít potíže dohnat zameškané učivo, případně se budou muset doučovat i přes letní prázdniny. Na druhou stranu jim ale také zkušenost s online výukou může pomoci zlepšit výše zmíněné schopnosti, kterým by se jinak tak rychle nenaučily: samostatnost, lepší práci s informacemi či schopnost učit se prostřednictvím zajímavějších a aktuálnějších studijních materiálů. 

Mohlo by vás ještě zajímat