Česká spořitelna zpřístupní firmám moderní platformu we.trade, kde odpadá riziko nezaplacení či nedodání zboží

1. července 2020

Ta nabídka vypadá dobře. Můžeme se ale spolehnout, že zboží skutečně dodají v požadovaném množství a kvalitě? Vždyť je to zahraniční firma a nic o ní nevíme. Objednávka je to skutečně zajímavá, přichází ale od firmy, se kterou nemáme na tuzemském trhu zkušenosti. Zaplatí nám včas? Získáme bankovní garance? A kolik papírování to přinese? Taková dilemata řeší firmy v okamžiku, kdy se chystají uzavřít obchod s dosud neznámým zahraničním partnerem.

Nejistota vlivem dopadů koronavirové krize ještě sílí. Vyřídit veškeré podmínky transakcí tak, aby se obchod mohl uskutečnit, trvá obvykle týdny. Již brzy se tato doba může zkrátit pouze na několik hodin.

Domácí firmy se budou moci zaregistrovat na mezinárodní digitální platformu, díky které získají přístup k obchodním partnerům ve 13 evropských zemích. Uzavírat obchody budou moci napřímo online, aniž by musely přezkoumávat spolehlivost obchodního partnera či provádět vleklé „papírování“ k zajištění financování.

České firmy již zanedlouho získají možnost sjednávat přímé obchody s domácími i zahraničními obchodními partnery prostřednictvím moderní technologie blockchain. Na platformu we.trade, která je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících blockchainových portálů v Evropě a umožňuje firmám po celé Evropě sjednávat si napřímo obchody garantované bankami, se připojí tři největší domácí banky – Česká spořitelna, ČSOB a také Komerční banka.

Je to vůbec poprvé, kdy se tuzemské banky rozhodly zpřístupnit domácím firmám tuto moderní technologii. Přístup na blockchainovou platformu tak získají desítky tisíc domácích firem z řad malých a středních podniků. Přístup na portál totiž může firmám udělit pouze jejich banka. Technologie blockchainu přináší především bezpečnost, protože veškeré zaznamenané operace jsou chráněny proti neoprávněným změnám zvnějšku, a také transparentnost, protože všichni obchodníci jsou prověřeni svými bankami. Česká spořitelna se k platformě připojí ve druhé polovině letošního roku. 

Jaké výhody to firmám přinese?

„V období očekávaného zpomalování ekonomik firmy například získají větší záruku, že dostanou zaplaceno včas, podle předem dohodnutých podmínek,“ říká Barbora Grohová, která v České spořitelně zodpovídá za služby denního korporátního bankovnictví. Na rozdíl od běžného obchodování totiž banka odběratele na požádání vystavuje záruku zaplacení dodavateli po naplnění smluvních podmínek. Klienti si mohou sjednat garantovanou platbu, kdy při splnění předem sjednaných podmínek dostanou vždy zaplaceno.

Snižují se tak rizika opožděných splátek a druhotné platební neschopnosti. Moderní blockchainové platformy postupně nahrazují administrativně náročnější akreditivy, které se využívají zejména v obchodním styku s mimoevropskými státy.

 

Na moderní blockchainové platformě dochází ke kompletní administraci transakcí, od sjednání obchodu a smluvních podmínek až po získání bankovní záruky zaplacení či možnosti online sledovat průběh plnění transakce. Vyřizování veškeré administrativy spojené s obchodem se zkrátí z několika týdnů na několik hodin. Firmám se výrazně sníží i administrativní náklady.

Další výhodou je skutečnost, že poté, co banka „načte“ danou firmu do platformy, nepožaduje již po ní dodatečné dokumenty spojené s konkrétním obchodem. K dokumentům mají přístup jen účastníci transakce. Samotné banky do nich nevidí, ani jejich obsah nekontrolují. Jediné, co banka kontroluje, je, zda se uskutečnily předem dohodnuté úkony podmiňující platbu, jako je třeba přijetí faktury či dodání zboží. Na platformě pak lze kdykoli online sledovat průběh transakce nebo potvrzení přijetí zboží.

„Na trhu nyní panuje značná nejistota, která může trvat měsíce. Česká spořitelna se snaží nabízet klientům taková řešení, která pomohou toto období překlenout,“ potvrzuje Lenka Tomanová, manažerka projektového a exportního financování České spořitelny. „Blockchainová platforma we.trade umožní uzavírat obchody v digitální podobě pouze firmám, které jsou ověřeny členskými bankami. Tím dojde k výraznému posílení důvěry,“ zdůrazňuje Lenka Tomanová.

Formou joint venture nyní na portálu we.trade participuje 14 velkých evropských bank. V roce 2019 rostl na platformě, která vznikla v létě roku 2018, měsíčně počet transakcí v průměru o 38 procent.

Na platformu we.trade se připojí tři největší domácí banky – Česká spořitelna, ČSOB a také Komerční banka.

Mohlo by vás ještě zajímat