Česká energetika má zezelenat, půjdou na to stamiliardy 

30. září 2020

České hospodářství je i díky velkému zastoupení průmyslu čtvrté energeticky nejnáročnější v EU. Zdrojem pro velkou většinu energií zůstávají tradiční fosilní paliva. To se má však v blízké budoucnosti změnit. A z evropských zdrojů na to půjde hodně přes 100 miliard korun.

Výroba elektřiny a tepla je v ČR stále velmi závislá na spalování uhlí. Na výrobě elektřiny se v roce 2019 podílelo hnědé a černé uhlí ze 42 % a na produkci tepla ze 66 %. Naopak obnovitelné zdroje přispívaly jen 12 % v případě elektřiny a 16 % u tepla.

Zdroj: ERÚ – Roční zpráva o provozu elektrizační soustavy ČR 2019

Evropa si klade ambiciózní cíle

V nedaleké budoucnosti má však být všechno jinak. Tuzemská energetika se změní v důsledku klimatických cílů, které si EU stanovila. Zelená dohoda pro Evropu (European Green Deal), ke které se ČR zavázala, počítá s tím, že do roku 2050 bude Unie uhlíkově neutrální. Tedy že v maximální možné míře sníží emise skleníkových plynů a zbytkové emise budou vyváženy zachycováním uhlíku. Navíc evropské instituce navrhují zpřísnit aktuálně platný cíl stlačit do roku 2030 emise CO2 o 40 % (ve srovnání s rokem 1990), a to na 50 až 55 %.

K dosažení uhlíkové neutrality mají přispět všechny sektory od domácností přes dopravu a energetiku až po průmysl. Budou muset snižovat emise, zapojovat obnovitelné zdroje či zvyšovat energetickou účinnost. K dispozici však velké i malé firmy z prakticky všech oblastí budou mít štědré stamiliardové dotační prostředky.

Na zelené investice půjdou stamiliardy

Změnou pro nadcházející roky bude to, že dotační finance na investice nepůjdou už jen z operačních programů či Nové zelené úsporám. Vedle nich budou k dispozici úplně nové fondy, které vznikly ať už v rámci Green Dealu, nebo jako reakce na koronavirovou krizi. Následující přehled ukazuje hlavní dotační tituly pro firmy a podnikatele pro příští roky:

Zdroje: MPO, MŽP

Různé ekonomické subjekty pak budou moci žádat dotace na své energetické projekty z různých fondů. Následující tabulka nastiňuje oblasti podpory a zdroje, v jejichž rámci budou vypisovány jednotlivé výzvy.

Zdroj: MŽP, jedná se o předběžný návrh, který musí schválit vláda

 

Autor: Radek Novák (Ekonomické a strategické analýzy, Česká spořitelna)

Mohlo by vás ještě zajímat