Sestavujete podnikatelský plán? Dejte pozor na tyto chyby

13. ledna 2022

3 minuty

Každá firma je unikátní. Řada úspěšných společností však stojí na jednom společném základu – dobrém byznys plánu. Pomůže vám třeba zajistit financování v bance nebo spolupráci s investory. Na co byste si měli při tvorbě podnikatelského záměru dát pozor?

1. Mějte reálná očekávaní ohledně dosahovaných tržeb, kalkulovaných nákladů a výsledného zisku

Raději se držte při zemi při odhadu svých budoucích tržeb. Když přeceníte jejich výši nebo tempo růstu a současně podceníte výši firemních nákladů – především provozních, ale i těch finančních –, může to mít pro vaši firmu negativní až fatální důsledky. Nereálné odhady vašich budoucích výnosů, nákladů a dosaženého zisku můžou také podkopat vaši důvěryhodnost, a to jak na straně dodavatelů a odběratelů, tak i na straně spolupracujících bank či dalších finančních investorů. Buďte tedy v tomto ohledu co nejvíce realističtí a střízliví a plánujte raději méně ambiciózně, ale o to více promyšleně. Do svých plánů zahrnujte také určitou finanční rezervu – například možné dodatečné tržby, prostor pro snížení nákladů či vyšší dosažitelné limity.

2. Zaměřte se na konkurenci a průzkum trhu

I když se domníváte, že je váš produkt jedinečný, a konkurenci máte tím pádem pod palcem, zákazníci mají vždy mnoho možností, jak s penězi naložit. Investovat energii a čas do aktuálního průzkumu trhu se vám vyplatí. Snáze tak porozumíte aktuálním trendům, zákazníkům a tomu, zda jsou váš výrobek nebo služba životaschopné. Nezáleží na tom, jaké oblasti podnikání se chcete věnovat. Musí se ale najít ti správní zákazníci, kteří budou ochotni váš produkt koupit za cenu, za niž se vyplatí ho prodávat. 

3. Definujte si jasný cíl svého podnikání i zákazníka

Konkretizujte užitek, jaký bude váš výrobek nebo služba mít – pro koho jsou určené a jak dotyčnému pomůžou. Díky těmto informacím získáte lepší představu o celkovém řešení, odhadu nákladů a návratnosti investic. Svého budoucího zákazníka si opravdu vymezte. Nestačí si říct, že vaše cestovní aplikace se hodí všem lidem, kteří cestují. Existují totiž různé skupiny cestovatelů a každá z nich má jiné potřeby. Pokud necílíte na koncového zákazníka, v rámci možností své odběratele dobře diverzifikujte a současně dbejte na dostupné informace ohledně jejich platební morálky a vůbec jejich celkové ekonomické kondice. Být závislý na jednom stěžejním odběrateli může být pro vaše podnikání riskantní.

4. Zamyslete se nad svým budoucím týmem

Na úspěchu firmy má bezesporu podíl i její tým. V podnikatelském záměru byste proto měli zmínit i své budoucí spolupracovníky či plán náboru zaměstnanců – i do toho je třeba investovat. Ač mohou být vaše zkušenosti a znalosti velmi bohaté, nemusí vždy plně pokrýt všechny dovenosti, které ve svém byznysu potřebujete. Měli byste mít představu, jaké kompetence ve svém týmu potřebujete a s kým plánujete spolupracovat.

Jak zpracovat podnikatelský záměr?

Co by měl váš byznys plán obsahovat? Jakou by měl mít formu? Odpovědi na tyto otázky najdete v podrobně zpracovaném průvodci, který pro podnikatele připravila Česká spořitelna.

5. Vycházejte z reálných dat a průzkumů

Nesklouzávejte k tomu, aby byl váš podnikatelský plán příliš teoretický. Snažte se pracovat s konkrétními daty a udělejte si vlastní průzkum, který bude co nejvíce vypovídat o vašich zákaznících. Své argumenty zkrátka vždy podložte fakty.

6. Vše si dobře shrňte

Ve svém plánu věnujte pozornost shrnutí – bývá totiž první věcí, kterou si váš potenciální věřitel přečte. Stručně zmiňte, jaké je vaše podnikatelské zázemí, popište cílového zákazníka a konkurenci, vytyčte svou kvalifikaci a tým. Pokud se svým plánem žádáte o úvěr, uveďte také potřebnou částku a způsob, jak s prostředky hodláte naložit. 

7. Řekněte si o radu

Nebojte se obrátit na zkušeného konzultanta, spřáteleného obchodního partnera nebo svého firemního bankéře. Pohled zvenčí vám pomůže odladit nedostatky – například ve vymezení vašeho cílového zákazníka, trhu nebo v oblasti finančních odhadů. I v případě, že nehledáte externí financování, vám revize vašeho podnikatelského záměru pomůže a posune váš byznys zase o kousek dál.

A tip na závěr? Jednou vytvořený podnikatelský záměr neberte jako dogma

Byznys plán nikdy není definitivní. Trh se dennodenně vyvíjí – a tyto změny byste měli neustále zohledňovat. Podnikatelský plán by pro vás měl představovat jakési vodítko, ale neměli byste zapomínat svůj směr průběžně revidovat. Jednoduše řečeno – buďte otevření a vždy mějte v záloze plán B – jen tak se vám podaří na trhu obstát.

Mohlo by vás dále zajímat

Začínáte podnikat. Jak vám pomůže banka?

Jak může dobrá práce s daty posunout vaše podnikání?

Podnikatelské inkubátory a akcelerátory. Jak se jim daří během pandemie?