Všechny články

Největším světovým producentem i konzumentem ropy zůstává USA

8. června 2022

1 minuta

hodiny

Jak Češi vnímají konflikt na Ukrajině? Jak si vedeme oproti dalším členským státům EU v oblasti vzdělávání a výzkumu? A nakolik je Česko závislé na ruském dovozu ropy? Nejen to se dozvíte v novém vydání Měsíčníku z EU.

Ukrajina žádá o členství v EU, status kandidátské země by chtěla získat již v červnu. Přidala by se tak k dalším kandidátům, kterými jsou Albánie, Černá Hora, Republika Severní Makedonie, Srbsko a Turecko. Proces připojení je ale pomalý a schválit jej musí všechny členské státy EU.

Eurobarometr ukázal větší důvěru Čechů k vládě i obavy z inflace. Dle odpovědí se ale příliš nezlepšil pohled na českou ekonomiku: jen 35 % dotazovaných hodnotí její stav pozitivně. Dotazování probíhalo před konfliktem na Ukrajině.

S členstvím České republiky v NATO souhlasí 78 % Čechů – nejvíce od roku 1994. Průzkum agentury STEM dále ukázal, že 75 % Čechů viní z konfliktu na Ukrajině Rusko a více než 92 % dotazovaných věří, že existuje hrozba vojenského konfliktu.

Evropská komise zahájila s Českou republikou řízení kvůli špatnému třídění odpadu. Komise při kontrolách navštívila pět českých skládek a na všech zjistila nedostatky týkající se třídění různých odpadových složek. Česko má nyní dva měsíce na odpověď.

Dle Indexu prosperity je kvalita vzdělávání a výzkumu v Česku průměrná, Češi navíc pokulhávají v mediální gramotnosti i podílu mladých s vysokoškolským vzděláním. Situaci by mohla pomoci spolupráce vědy a vzdělávání s firmami, tomu však brání legislativa, byrokracie i nedostatečné ocenění inovativních podniků.

Zvyšuje se produkce i spotřeba ropy, největším světovým producentem i konzumentem zůstává USA. Rusko je hlavním dovozcem ropy do EU, na jejím dovozu je v Evropě nejvíce závislé Slovensko (78 %), Litva (69 %) a Polsko (68 %). Závislost České republiky na dovozu ropy a ropných produktů z Ruska činí 29 %, což je o 6 % víc než průměr v EU.

Co ukázal nejnovější Eurobarometr? A jak se vyvíjí produkce, spotřeba, dovoz i cena ropy? Stáhněte si náš Měsíčník a zjistěte, co hýbe Evropskou unií.

Mohlo by vás dále zajímat