Vidět větší smysl ve své práci: radikální obrat v kariéře se majitelce firmy Kidtown vyplatil

23. srpna 2021

3 minuty

hodiny
majitelka firmy Kidtown.cz

Opustit téměř po dvaceti letech úspěšnou kariéru konzultantky významných společností a otevřít si obchod s hračkami, to se může jevit jako neobvyklé a navíc riskantní rozhodnutí. Jana Vyhlídalová to přesto udělala. Viděla v tom způsob, jak propojit vlastní podnikání se světem svého tehdy tříletého syna. Postupně vybudovala dva kamenné obchody v Praze a e-shop. Nejde však o žádné obyčejné hračkářství: základní myšlenkou značky Kidtown je totiž podpora rozvoje motorických i kognitivních schopností dětí, které tak mohou spojit zábavu s poznáváním světa kolem sebe. Svůj unikátní byznys model podnikatelka postupně přetavila do pestré palety aktivit pro děti různého věku.

Jako kreativní člověk, který nemá nouzi o nápady, začala Jana Vyhlídalová po narození syna přemýšlet o tom, jak skloubit svůj pracovní život s tím jeho. „Motivací byl můj tehdejší svět – tedy syn a porozumění jeho potřebám, kde hračky tvořily nedílnou součást našeho bytí,“ vzpomíná podnikatelka z pražské Bubenče na dobu před rokem 2014, kdy otevřela svůj první obchod s hračkami. V původní profesi odbornice na marketingovou komunikaci se jí přitom dařilo více než dobře. Jejími zaměstnavateli a později i klienty byly velké a významné společnosti, vedle toho byla často žádána o přednášky či školení.

Oblast hraček pro ni naopak tehdy byla velkou neznámou. Začala proto tím, že se poptávala například ve školce, aby zjistila, s čím si děti nejvíc hrají a jaká hračka nejdéle udrží jejich pozornost. „Zajímalo mě i to, s jakým typem hraček si děti hrají odmala až do vyššího věku,“ popisuje svůj vlastní malý průzkum trhu Jana Vyhlídalová, pro kterou je inspirací například Steve Jobs a startupová scéna. A protože jde vždy do všeho naplno, brzy se vedle maloobchodu rozhodla věnovat i velkoobchodu a distribuci.

Od metody pokus-omyl k navrhování vlastních hraček

Naprostá změna zaměření s sebou samozřejmě přinesla i spoustu výzev. Vedle samotného zorientování se v oboru a získání odhadu pro to, které hračky mají na trhu šanci, bylo především nutné naučit se dobře řídit cash flow. Zde hraje zásadní roli původ hračky – je totiž velký rozdíl, zda se vyrábí lokálně, anebo se veze lodí z Tchaj-wanu, přičemž se celá zásilka musí zaplatit předem.

„Musela jsem se naučit plánovat více dopředu, nejen finance, ale i zásoby a celou logistiku,“ říká k tomu majitelka hračkářství s tím, že nazmar nepřišly ani zkušenosti z předchozí profese. „Zkušenosti z marketingu a reklamy mi dávaly jakousi lehkost v rozhodování, nehroutila jsem se z každého neúspěchu. Navíc jsem z velkých firem byla zvyklá na velké týmy, a tak jsem to aplikovala i na svoji firmu,“ ohlíží se za svými začátky v novém oboru. Sestavit vhodný tým zaměstnanců ale přesto nebylo jednoduché. Dnes už to Jana Vyhlídalová nechává raději na kolezích, kteří umí vybrat zaměstnance se schopností dotahovat věci do konce, zatímco ona by prý kolikrát dala přednost někomu, kdo je podobně „hektický“ a kreativní jako ona. 

Kreativita majitelky se postupně projevila i v tom, že pod značkou Kidtown začala navrhovat vlastní rozvojové hračky. „K výrobě hraček mě přivedla díra na trhu. Bylo tomu tak i v případě naší autorské kolekce Černobíle pro nejmenší. Jedná se o hračky pro novorozence, kteří vidí pouze černobíle a jakoby v mlze. Na trhu takové výrobky nebyly k dostání, něco málo jsme vozili z Polska.“ Nafukovací knížky měla vyrobit společnost Fatra, než se však podařilo získat certifikaci na černou fólii pro děti od nejnižšího věku, uběhly dva roky. Nejprve tedy vznikla kolekce v papírové verzi. Kolekce ve své finální podobě pak dodnes patří k velmi oblíbeným produktům jak zákazníků, tak samotné autorky – nafukovací knížky se podařilo dostat do široké distribuce a doposud se jich prodalo více než 60 000 kusů.

„Výroba a uvedení hračky na trh trvají téměř rok, kdy od návrhu potřebujete hračky vyvzorkovat a poté je nechat certifikovat. Jen proces certifikace trvá tři měsíce, další čas zabere výroba – tady je zase potřeba mít předem rezervovanou kapacitu – a pak samozřejmě nějakou dobu trvá, než prodejci zařadí produkt do svých nabídek,“ popisuje obvyklý proces od nápadu po prodej finální hračky majitelka obchodu.

Brainstorming s obchodními partnery je pro budoucí úspěch hračky klíčový

A jak si vůbec stojí Česká republika oproti zahraničí, pokud jde o využívání rozvojových či tvořivých hraček? Rozdíly vidí Jana Vyhlídalová především v šíři dostupného sortimentu, což se ale svým výběrem a pravidelným zařazováním novinek ze světa snaží alespoň částečně napravovat. „V oblasti rozvojových hraček jsou velmi silné země jako Británie, USA, Tchaj-wan a samozřejmě také Japonsko. Osobně navštěvuji řadu veletrhů hraček, největší bývá vždy v únoru v Norimberku, často létám také na veletrhy do Anglie či Hongkongu. Situace okolo covidu mi zabránila v návštěvě veletrhu v New Yorku.“ Ve výběru pomáhají podnikatelce i dodavatelé. Se všemi se osobně zná, běžně s nimi řeší nápady na nové hračky a nezřídka ji propojí se svými dalšími obchodními partnery.  

Dobrý výběr a odhad na to, co se u dětí setká s odezvou, se odrazily i ve velmi pozitivní zpětné vazbě od rodičů. Mnoho z nich se do obchodů a e-shopu Kidtown s důvěrou opakovaně vrací a rádi si nechávají doporučit nejvhodnější návazné hračky. A podnikání v oblasti hraček přineslo pozitiva rovněž do života syna Adama, na kterém Jana Vyhlídalová většinu hraček testovala: „Adama hodně bavila – a překvapivě dodnes baví – magnetická stavebnice Magna-Tiles, kterou má od svých tří let. I teď, kdy jde do čtvrté třídy, si z ní rád staví, místo raket si ale modeluje třeba geometrická tělesa,“ říká podnikatelka a dodává: „Mám vždy radost, pokud hračka funguje delší dobu.“ 

Byznys model: podnikání i dětské schopnosti lze rozvíjet současně

Syn postupně odrůstá, což je pro matku další motivací „držet s ním krok“ a přizpůsobit jeho vývoji i své podnikatelské aktivity. Založila proto společnost Kidtown Edu, se kterou vstoupila do oblasti školní a vzdělávací. Firma pomůcky do škol nejen prodává, ale vyvíjí také své vlastní produkty. Příkladem je hra Oslíčku, netřes se – magnetická tabule pro výuku finanční gramotnosti, prostřednictvím které děti zjistí, jak funguje rodinný rozpočet a plánování. 

I v tomto případě nachází v prostředí svého syna velkou inspiraci: „Spolupracujeme s učiteli i na vývoji nových produktů a navrhujeme různé pracovní listy k hračkám a pomůckám tak, aby je mohli používat v různých předmětech. Společně se také setkáváme na různých konferencích a akcích, jako je například Letní škola Hejného metody,“ popisuje vzájemné obohacování Jana Vyhlídalová. Do jejího portfolia v současnosti patří i vzdělávací společnost makeITtoday, která učí programovat děti ve věku 8–15 let, a Nadační fond Kidtown, jenž pomáhá znevýhodněným dětem.

V příštích letech čeká Janu Vyhlídalovou a její tým hodně práce. Plánuje expandovat na zahraniční trhy a plně se etablovat na pozici lídra v oblasti vzdělávacích a rozvojových pomůcek a potřeb. Svou roli v rozvoji všech aktivit má i Česká spořitelna: „Když bylo třeba, vždy mě podržela. Je to taková prodloužená ruka mého finančního ředitele a pro mě osobně jistota, že na to podnikání mám,“ usmívá se energická podnikatelka.

bankéř ČS - Firemní centrum Praha-západ

„V České spořitelně jsme stáli po boku Jany Vyhlídalové a jejích firem v časech dobrých, ale i tehdy, kdy se tolik nedařilo a bylo zapotřebí překonávat různé nesnáze. Během let jsme její podnikání podpořili řadou produktů. Důležitější je ale to, že se naše jednání a doporučení s odstupem času vždy ukázala jako správná a pro její podnikatelské aktivity prospěšná, za což jsem velmi rád. Oceňuji také, že patřila mezi klienty, kteří firemním bankéřům ve Spořitelně předávali své postřehy ohledně toho, co klienti potřebují a jak uvažují, abychom jim mohli poskytovat ještě lepší péči,“ říká bankéř Martin Kulík z Firemního centra České spořitelny Praha-západ

Mohlo by vás dále zajímat