Všechny články

Robotická firma ZLÍN ROBOTICS: „Kde jiní končí, tam my začínáme“

3. září 2021

3 minuty

hodiny
majitelé firmy ZLÍN ROBOTICS

ZLÍN ROBOTICS bychom mohli ve zkratce označit za malou firmu s velkým vlivem na konkurenceschopnost jiných. Její robotické technologie totiž pomáhají výrobním podnikům snížit náklady, zlepšit hygienu práce a kvalitu nebo třeba zvýšit výrobní kapacitu. V roce 2017 ji založili Jiří Rašner a Jiří Klouda – a protože oba kladou velký důraz na potřebu zaujmout pro robotiku mladé lidi, už rok poté získala ocenění v soutěži Inovační firma Zlínského kraje za přínos pro vzdělávání studentů v této oblasti.

Slušovická společnost ZLÍN ROBOTICS vznikla s motivací dívat se na svou práci co nejvíc z pohledu klienta, tedy konečného uživatele dodávaných strojů a technologií. Napomohly k tomu především předchozí zkušenosti konstruktérů s vyvíjením montážních linek a jednoúčelových strojů přímo uvnitř výrobních podniků. Byla to neocenitelná „škola“, která jim umožnila lépe pochopit, co zákazník potřebuje a jaké situace bude dříve či později řešit. „Snažíme se vždy myslet i na věci, které nevyhnutelně nastanou s dlouhodobějším provozem stroje, a koncipovat ho tak, aby se snadno udržoval a zároveň minimalizoval případné závady způsobené obsluhou,“ vysvětluje jeden ze spolumajitelů ZLÍN ROBOTICS Jiří Klouda. Schopnost dívat se dál koneckonců odráží i motto firmy: Kde jiní končí, tam my začínáme.  

O společnosti ZLÍN ROBOTICS bez nadsázky platí, že přispívá k automatizaci a robotizaci České republiky. Právě do zdejších podniků totiž směřuje naprostá většina jejích montážních a výrobních linek, robotizovaných výrobních technologií a jednoúčelových strojů. Dodává také na Slovensko a má i několik zahraničních klientů, ti však její technologie nakupují převážně pro své tuzemské pobočky. Mezi jejími zákazníky jsou firmy z elektronického průmyslu, oblasti automotive a dalších oborů.

Pomocí strojů a technologií ZLÍN ROBOTICS vzniká řada produktů, se kterými se můžeme setkat i ve svém bezprostředním okolí. Dodává totiž například robotické buňky s mikroodporovou svářečkou, které dokážou svařovat různé vodiče a elektronické součástky. Laicky řečeno jde o alternativu k cínem letovaným spojům. Jiné robotické buňky zase svařují plastové díly pomocí ultrazvuku – může to být třeba přístrojová deska do autobusu. 

Některé součásti svých strojů firma už více než osm let nevyrábí klasickým způsobem, ale tiskne je na 3D tiskárně. „Nedávno jsme si pořídili novou špičkovou tiskárnu od českého Trilabu, která nás zase posunula o velký kus dopředu. Tiskneme nejen prototypy na testování, ale i díly, které zůstávají v námi dodávaném stroji. 3D tisk nám umožňuje takové konstrukční řešení, které by se jen těžko vyrábělo jiným způsobem,“ dodává k tomu Jiří Rašner. 

Robotické technologie je možné si pronajmout

S vědomím toho, že její robotické technologie mohou výrazně přispět ke konkurenceschopnosti výrobních podniků, přišla firma ZLÍN ROBOTICS s vizí zpřístupnit je prostřednictvím pronájmu. Vyvinula univerzální mobilní stojan UMS, který ve spojení s kolaborativním robotem značky Techman umožňuje rychlý přesun mezi jednotlivými výrobními pracovišti. Jeho přemístění a zprovoznění na novém pracovišti se pak odehrává v řádu minut.

I přes tyto výhody je ale zájem na straně klientů zatím menší, než majitelé předpokládali. Podle Jiřího Kloudy to souvisí zřejmě se skutečností, že výrobní buňky a linky jsou často nositelem klíčového technologického know-how zákazníků, a proto je ze strategických důvodů chtějí vlastnit. Na rozdíl třeba od budov, které jsou ochotni si pouze pronajímat. „Dalším důvodem může být současná politika u dotačních titulů, která umožňuje pořízení technologií, ale nikoli jejich pronájem. Ten by přitom mnohdy stačil k tomu, aby si uživatel ověřil vhodnost robota pro svůj požadavek nebo si osvojil novou dovednost, kterou pak bude dál rozvíjet,“ říká Jiří Klouda.

Zájem o studium i práci v oblasti robotiky roste

Oba podnikatelé registrují nejen velký zájem o zaměstnání nebo spolupráci se ZLÍN ROBOTICS, ale i zvýšenou poptávku po brigádách a stážích. „V létě se nám vždy hlásí spousta studentů, kteří se zajímají o brigádu v oboru. V průběhu roku potom chtějí stáže nebo prohlídky pro inspiraci. V tomto ohledu se dnešní středoškolští i vysokoškolští studenti ohromně posunuli vpřed – je úžasné vidět, s jakým zájmem tito mladí lidé cíleně a aktivně pracují na své kvalifikaci,“ popisuje zkušenosti se studenty ve ZLÍN ROBOTICS Jiří Rašner. 

Zatímco ale vysoké školy nabízejí studium oborů spojených s robotikou už delší dobu a mají pro přípravu odborníků v daných oblastech dostatečně dobré podmínky, střední školy podle majitelů ZLÍN ROBOTICS ještě poněkud zaostávají. Je tomu tak především z ekonomických důvodů. Na středních školách se obory jako robotika, mechatronika či automatizace také vyučují, školy si ale často nemohou dovolit nákup robotických technologií – a studenti se tak nemohou učit na stejných zařízeních, s jakými se později setkají v praxi.

Samotná společnost ZLÍN ROBOTICS ale zvyšuje zájem o robotiku u mladé generace nejen díky stážím, které studentům umožňuje. Vyvinula studijní robotické pracoviště, edukativní buňku, která využívá kolaborativního robota, a dodala ji už do několika škol. „Pokud mají studenti možnost získat praktické zkušenosti z programování těchto robotů a samostatně zvládnou vyřešit poměrně složitou úlohu, jejich motivace pro pokračování v oboru se výrazně zvýší,“ vysvětluje Jiří Klouda. 

Technologický pokrok má ve Zlínském kraji tradici od dob Tomáše Bati

Pokud jde o plány pro nejbližší dobu, majitelé doufají především ve stabilizaci dodavatelského řetězce, aby mohli své stroje vůbec vyrábět. Vedle nedávných restrikcí zapříčiněných pandemií covidu-19 je právě toto největší výzvou, se kterou se jejich firma potýká. Z chystaných novinek v portfoliu produktů a služeb pak můžeme uvést například autonomní robotické vozíky značky Milvus. „Kromě automatizace montážních operací tedy budeme zákazníkům nabízet i automatizaci logistických operací, přepravy palet a materiálu,“ nastiňuje Jiří Rašner.

Autonomní robotický vozík je tak dalším produktem, který zákazníkům ZLÍN ROBOTICS pomůže posunout se před konkurenci. A můžeme říci, že je to zároveň další z výrobků, kterými se firma snaží naplnit heslo nejslavnějšího podnikatele tamního regionu. „Lidem myšlení, strojům dřinu,“ říkával Tomáš Baťa, který už před více než 100 lety ve Zlíně předvedl, že technologický pokrok a hospodářský růst jdou ruku v ruce. „Jako firma ze Zlínského kraje máme na co navazovat. Odkaz, který po sobě zanechali bratři Baťové, je v našem regionu stále živý – a mezi lidmi je stále spousta odborníků na strojírenství, kteří dokážou postavit stroje měnící historii,“ uzavírá optimisticky Jiří Klouda. 

ředitel Regionální korporátní centrum České spořitelny Zlín

„S Jiřím Kloudou a Jiřím Rašnerem spolupracujeme v České spořitelně více než 10 let. Oba totiž současně působí i ve společnosti TNS SERVIS, z jejíhož vývojového oddělení firma ZLÍN ROBOTICS vznikla. Na ZLÍN ROBOTICS nás zaujal především přístup k aplikaci průmyslu 4.0 – ať už jde o vývoj univerzálního mobilního stojanu, zavedení možnosti pronájmu robotických technologií nebo vývoj studijních robotických pracovišť ve školách. Firma svými inovacemi přispívá k průmyslovému pokroku země – a nás těší, že jí jako finanční a poradenský partner můžeme pomoci zajistit hladký chod a rozvíjet plány do budoucna,“ říká Tomáš Jandora, ředitel Regionálního korporátního centra Zlín.

Mohlo by vás dále zajímat