Zpět na slovník pojmů

Co je bonita

Bonita je základní parametr, podle kterého banky rozhodují, jestli žadateli poskytnou úvěr. Bonita, jinak řečeno úvěruschopnost, o klientovi říká, jestli je schopný splácet svůj dluh.

Bonita klienta

K tomu, aby banka posoudila bonitu klienta, potřebuje řadu údajů. V první řadě si ověřuje:

  • výši příjmů – všechny příjmy v domácnosti,
  • výši výdajů – všechny výdaje,
  • věk žadatele – bonita klesá se stoupajícím věkem žadatele,
  • nejvyšší dosažené vzdělání – čím vyšší, tím je vyšší i bonita,
  • platební historie – půjčky, leasingy, kontokorenty, kreditní karty a záznamy v registrech dlužníků, 
  • rodinný stav, profesi a další.

Bonita podnikatelů

Při podnikatelských půjčkách se hodnotí jak finanční, tak i nefinanční parametry. K nefinančním aspektům patří podnikatelský záměr a jeho riziko. Kromě tohoto nefinančního parametru se banka dívá také na finanční parametry, které poukazují na tzv. finanční riziko. Banky po finanční stránce posuzují způsob financování podnikatelských aktivit, kapitálovou strukturu podniku, jeho likviditu a další.