Kdo dostane peníze v případě pojistné události?

V případě smrti dítěte je příjemcem plnění pojistník.

Pro ostatní rizika nezletilého dítěte je příjemcem plnění zákonný zástupce. Ten musí doložit, že je zákonným zástupcem.