Za jaký kurz se mi nakoupí fond?

Když investujete (nakupujete podílové listy fondu):

  1. Podáte pokyn k nákupu fondu. Transakce se vždy uskuteční za kurz z tohoto dne (T), který ale v tomto okamžiku není znám a musí se spočítat.
  2. K výpočtu kurzu dojde následující pracovní den (T+1).
  3. Ke zveřejnění hodnoty dojde ještě za další pracovní den (T+2).

Příklad:

  • Investoval jste do fondu ve čtvrtek 5. března. Platba byla odeslána a na sběrný účet fondu dorazila téhož dne.
  • Došlo ke zpracování a vydání podílových listů (připsání na váš majetkový účet) následující pracovní den, tedy v pátek 6. března.
  • Podílové listy byly nakoupeny za cenu ze dne, kdy byla transakce zadána (5. března) a vydány následující den (6. března).
  • Vše proběhlo za kurz k 5. březnu. Tento kurz je zveřejněn ale až v pondělí 9. března.

Při odkupu to funguje úplně stejně. Peníze obdržíte na zadaný účet nejpozději do 15 pracovních dní. Výjimku mohou mít peněžní a nemovitostní fondy. Zadaný pokyn si můžete zkontrolovat v Georgi v sekci Investiční pokyny. Naleznete, jak ty uskutečněné, tak i čekající na zpracování. Podívejte se na přehledný návod v obrazovkách.