Zpět na časté dotazy

Za jak dlouho vyplatíte peníze z pojistky v případě úrazu?

Zpravidla během 5 dní od doložení veškerých dokumentů, nejpozději pak do 3 měsíců od nahlášení pojistné události.