V jakém čase se mohu s bankéřem setkat na online schůzce?