V jakém čase se mohu s bankéřem setkat na online schůzce?

Je to vždy na domluvě mezi vámi a bankéřem.