V „Historii pokynů“ vidím mnou zadaný pokyn na prodej otevřeného podílového fondu ve stavu „Zrušeno“, co to znamená?

Pokyn se neprovedl. Nejčastějším důvodem k neprovedení "Jednorázového prodeje" bývá zadání prodeje "částkou". Cena podílového listu se totiž denně mění, a tak je možné, že se právě díky jejímu pohybu (poklesu) celková tržní hodnota sníží a v den provedení pokynu, který se liší ode dne zadání pokynu, již nemusí být zadaná částka k dispozici, byť se může jednat o nepatrný rozdíl. V případě prodeje je tak vždy lepší zadávat typ "počtem" (= počtem podílových listů) nebo zvolit "vše".