Lze pojistnou událost uplatnit zpětně?

Ano, pojistnou událost lze uplatnit i zpětně v zákonné lhůtě, a to konkrétně:

  • 3 roky před a 1 rok po vzniku pojistné události u pojištění hospitalizace, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání a invalidity,
  • 10 let před a 1 rok po vzniku pojistné události u životních pojištění pro případ smrti nebo dožití.