Kdo může o změnu v pojistné smlouvě požádat?

O změnu v pojistné smlouvě může žádat pouze pojistník – tedy ten, kdo pojištění založil.

V případě, že je pojistník odlišný od pojištěného, může změny provádět jen se souhlasem pojištěného, případně zástupce pojištěných dětí. Žádost musí podepsat pojistník, případně i další pojištěné osoby a zástupce pojištěných dětí.

Načítání aplikace