Zpět na časté dotazy

Proč mám automaticky zapnutý Souhlas s používáním Bankovní IDentity pro ověření u veřejné správy a online poskytovatelů služeb (souhrnně třetích stran)?

Abychom vám umožnili používání Bankovní IDentity jako prostředku pro elektronickou identifikaci, zaregistrovali jsme způsob, kterým se přihlašujete do internetového bankovnictví (George klíč nebo heslo + SMS) do Národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA). Tento portál je provozovaný státem a splňuje nejvyšší požadavky na datovou bezpečnost. Registraci do portálu NIA nám ukládá zákon.

Registrace vám byla automaticky aktivována na základě:

  1. plnění Smlouvy o Bankovní IDentitě, kterou má klient s bankou uzavřenou 
  2. souhlasu klienta s Všeobecnými obchodními podmínkami České spořitelny, a.s. 
  3. povinností banky plnit skutečnosti vyplývající ze zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.