Při pravidelným investování prý mohu dosáhnout na slevu z ceny za obstarání. Jaké jsou podmínky jejího dosažení?

U pravidelných měsíčních nákupů v minimální výši 1000 Kč je na cenu za obstarání aplikována sleva dle pásem uvedených v Ceníku. Od 13. investice do 36. včetně v pořadí je aplikována sleva ve výši 25 %. Od 37. investice a dále pak ve výši 50 % z ceny za obstarání nákupu. Tato sleva platí i pro pravidelnou výměnu, cílový fond.