Při pravidelném investování ve výši minimálně 1000 Kč dostávám od třinácté investice v řadě slevu za pravidelnost. Co, když v pokynu změním, třeba částku nebo den, ke kterému investuji? Nebude mi přerušen nárok na tuto slevu?