Pro jaké vozy je povinné ručení od ČS určeno a jaké jsou pojistné limity?

Povinné ručení (i připojištění NA 100PRO) je určeno pro všechna osobní a užitková vozidla do 3,5 t bez ohledu na jejich cenu (pokud je však uzavřeno společně s Havarijním pojištěním, cena vozidla nesmí přesáhnout 650 000 Kč). Sjednává se na dobu neurčitou, nezahrnuje asistenční služby a živelní pojištění a je bez spoluúčasti.
Limity pojistného plnění jsou 35 mil. Kč za újmu na zdraví nebo usmrcení a 35 mil. Kč za škodu na věci nebo ušlém zisku.

Načítání aplikace