Přišla vám nabídka snadného přivýdělku nebo brigády? Zvažte, jestli nejde o podvod. Zjistit více.

Potřebuji souhlas banky se směnou pozemků

K posouzení žádosti nám doložíte směnnou smlouvu nebo alespoň její koncept a dále geometrický plán potvrzený geodetem a katastrálním úřadem. Můžeme vás požádat i o další dokumenty. Připravíme dodatek ke smlouvě o úvěru a budeme požadovat, abyste zastavil nově nabyté pozemky. Po podpisu dodatku vám odešleme dokumenty, že jsme se vzdali zástavního práva k pozemkům, které už nebudete vlastnit. Na vás je, abyste tyto dokumenty vložili na katastr. Žádost můžete poslat na e-mail hypoteka@csas.cz.

Načítání aplikace