Potřebuji souhlas banky se směnou pozemků

K posouzení žádosti nám doložíte směnnou smlouvu nebo alespoň její koncept a dále geometrický plán potvrzený geodetem a katastrálním úřadem. Můžeme vás požádat i o další dokumenty. Připravíme dodatek ke smlouvě o úvěru a budeme požadovat, abyste zastavil nově nabyté pozemky. Po podpisu dodatku vám odešleme dokumenty, že jsme se vzdali zástavního práva k pozemkům, které už nebudete vlastnit. Na vás je, abyste tyto dokumenty vložil na katastr. Žádost můžete poslat na e-mail hypoteka@csas.cz, zavolat nám na tel. číslo 956 773 173 (všední dny 8−18 hod.).

Načítání aplikace