Zpět na časté dotazy

Potřebuji souhlas banky s dělením pozemků dle geometrického plánu

K posouzení žádosti nám doložíte geometrický plán potvrzený geodetem a katastrálním úřadem, a my vám vyhotovíme souhlas banky.
Pokud chcete nově vzniklý pozemek převést na obec, doložíte nám také smlouvu o tomto převodu nebo písemný příslib obce o koupi tohoto pozemku. V tomto případě připravíme dodatek k úvěrové smlouvě. Po podpisu dodatku vám odešleme dokumenty, že se vzdáváme zástavního práva k pozemku. Na vás je, abyste tyto dokumenty vložili na katastr nemovitostí.
Žádost můžete poslat na e-mail hypoteka@csas.cz, zavolat nám na tel. číslo 956 773 173 (všední dny 8−18 hod.).

Načítání aplikace