Přišla vám nabídka snadného přivýdělku nebo brigády? Zvažte, jestli nejde o podvod. Zjistit více.

Potřebuji souhlas banky s dělením pozemků podle geometrického plánu

K posouzení žádosti nám doložíte geometrický plán potvrzený geodetem a katastrálním úřadem. My vám vyhotovíme souhlas banky. 

Pokud chcete nově vzniklý pozemek převést na obec, doložíte nám také smlouvu o tomto převodu nebo písemný příslib obce o koupi tohoto pozemku. V tom případě připravíme dodatek k úvěrové smlouvě. Po podpisu dodatku vám odešleme dokumenty, že se vzdáváme zástavního práva k pozemku. Na vás je, abyste tyto dokumenty vložili na katastr nemovitostí. Žádost můžete poslat na e-mail hypoteka@csas.cz.

Načítání aplikace