Přišla vám nabídka snadného přivýdělku nebo brigády? Zvažte, jestli nejde o podvod. Zjistit více.

Pokud jsem na mateřské dovolené, mám nárok na plnění v případě pracovní neschopnosti?

Na mateřskou dovolenou nastupuje žena v souladu se zákoníkem práce 6 – 8 týdnů před porodem – to znamená, že pokud v prvních zhruba 8 měsících těhotenství budete v pracovní neschopnosti, nárok na plnění vám vzniká (kromě výjimek sepsaných ve výlukách pojištění). Od data, kdy nastoupíte na mateřskou dovolenou, vám nárok na plnění nevzniká, protože pobíráte od státu peněžitou pomoc v mateřství, a to ať jste nemocná, či ne.

Načítání aplikace