Přišla vám nabídka snadného přivýdělku nebo brigády? Zvažte, jestli nejde o podvod. Zjistit více.

Na co se pojištění nevztahuje?

Pojištění se nevztahuje:

  • na onemocnění a úrazy nastalé, diagnostikované nebo léčené před počátkem pojištění,
  • na sebevraždy nebo sebevražedné pokusy do dvou let od počátku pojištění,
  • na pracovní neschopnosti či hospitalizace způsobené onemocněním zad s výjimkou úrazu,
  • na pracovní neschopnosti či hospitalizace způsobené duševními poruchami, poruchami chování a depresivními stavy,
  • na ztrátu zaměstnání z vlastní vůle pojištěného,
  • na ztrátu zaměstnání smluvených na dobu určitou nebo ve zkušební době.

    Kompletní seznam všech událostí, na které se pojištění nevztahuje, naleznete v Rámcové smlouvě a pojistných podmínkách​.
Načítání aplikace