Papírové výpisy najdete tentokrát ve schránce s malým zpožděním. Doručení zdrží červencové svátky.

Mám v případě hospitalizace, která trvá déle než 3 dny, nárok na pojistné plnění i za první tři dny trvání hospitalizace?

Ne. V případě hospitalizace hradí pojišťovna částku 300 Kč za každý kalendářní den od 4. dne trvání hospitalizace, ale maximálně 30 dní.