Zpět na časté dotazy

Mám v případě hospitalizace, která trvá déle než 3 dny, nárok na pojistné plnění i za první tři dny trvání hospitalizace?