Zpět na časté dotazy

Mám jako žena na mateřské dovolené nárok na plnění v případě pracovní neschopnosti?

Na mateřskou dovolenou žena nastupuje v souladu se zákoníkem práce 6 – 8 týdnů před porodem – to znamená, že pokud v prvních zhruba 8 měsících těhotenství budete v pracovní neschopnosti, nárok na plnění vám vzniká (samozřejmě pokud to nebude za okolností uvedených ve výlukách všeobecných pojistných podmínek nebo v čekací době – zvláštní čekací doba v délce 8 měsíců je stanovena výlučně z důvodu těhotenství). Od data, kdy nastoupíte na mateřskou dovolenou, vám nárok na plnění nevzniká, protože pobíráte od státu peněžitou pomoc v mateřství, a to ať jste nemocná, či ne.