Jak mohu nahlásit pojistnou událost u Pojištění osobních věcí a karet?

Telefonicky na asistenční lince +420 266 799 899, kde vám pomohou a poradí, jak postupovat.

Nebo vyplněním tiskopisu​ a zasláním na e-mail: informace@koop.cz, nebo adresu:
Zákaznické centrum pro klienty Finanční skupiny České spořitelny
Plzeňská 3217/16
P. O. Box 32
150 00 Praha 5

V případě odcizení/ztráty osobních věcí je nezbytné doložit účtenky za ztracené/odcizené věci a věci nově pořízené. Dále, v případě odcizení osobních věcí, je nezbytné dodat policejní protokol. Pojistné plnění bude vyplaceno max. ve výši hodnoty ztracených/odcizených věcí.