Jak je to u Pojištění domácnosti se spoluúčastí?

Pojištění se sjednává se spoluúčastí. To znamená, že se spolupodílíte na náhradě škody. Za vyšší spoluúčast získáte slevu na pojistném – čím vyšší spoluúčast, tím nižší pojistné. Variantu spoluúčasti si nastavíte při sjednávání smlouvy.

Přehled slev při sjednání spoluúčasti:
• 1 000 Kč nebo 3 000 Kč (10 % sleva).
• 5 000 Kč (15 % sleva).
• Pro riziko povodně a záplavy se sjednává spoluúčast 1 % z celkové výše pojistného plnění, min. však 10 000 Kč.