Podporuje George připodepisování?

Ano, v Georgi je možné pro transakce na firemních účtech připodepisování nastavit. Tato funkce je dostupná podnikatelům a firmám. 

Aktivovat připodepisování lze v Nastavení v sekci Disponentská oprávnění. Na konkrétním firemním účtu může nastavení aktivovat a měnit osoba s oprávněním Správce disponujících osob. Pro připodepisování je možné nastavit dva nebo tři podpisy. Zařazením disponující osoby do skupiny A, B nebo C lze určit, které disponující osoby mohou podepisovat samostatně a které společně.