Od kolika do kolika let se můžu zúčastnit soutěže?

Soutěž je určená pro žáky druhého stupně ZŠ a pro studenty středních škol a učilišť. Neváže se tedy k věku, ale ke třídě.