Zpět na časté dotazy

Nerozumím výpisu „Přehled obchodů“. Co je datum zadání pokynu a co datum realizace?

V Přehledu portfolia vás každé čtvrtletí (minimálně však jednou ročně) informujeme o aktuální tržní hodnotě všech cenných papírů na vašem majetkovém účtu. Zároveň máte v Přehledu portfolia rozbor všech výnosů a nákladů.

  • Podání pokynu je datum, kdy bylo založeno pravidelné investování
  • Provedení pokynu je datum, kdy se transakce vypořádala
  • Cena je kurz podílového fondu k datu, kdy správce fondu hodnotu majetku fondu předchozího obchodního dne spočítal a nechal si schválit depozitářem a regulátorem.