Přišla vám nabídka snadného přivýdělku nebo brigády? Zvažte, jestli nejde o podvod. Zjistit více.

Na co se vztahuje pojištění STORNO?

Pojištění se sjednává pro případ:

  • zrušení cesty pojištěným (z jakéhokoliv prokazatelného důvodu, který není předmětem výluk z pojištění );
  • zrušení cestovní služby organizátorem cesty (z důvodu jako je přírodní katastrofa, havárie, teroristický útok apod.);
  • vynaložení nezbytných nákladů na stravu, úschovu zavazadel, ubytování apod. z důvodu zrušení cestovní služby jejím organizátorem nebo z důvodu jejího zpoždění při výše uvedených situacích

Pojištění STORNO lze sjednat nejpozději do 3 pracovních dnů po zaplacení ceny cestovní služby (nebo její zálohy).