Mám zaslání výpisů u Účtu v cizí měně zdarma?

Ano, zaslání výpisů v elektronické podobě je měsíčně a čtvrtletně zdarma.