Kromě volby „Změnit“ vidím také na pokynu možnost „Zrušit“.