Kromě volby „Změnit“ vidím také na pokynu možnost „Zrušit“.

Ano, pravidelný pokyn je také možné kdykoliv „Zrušit“. K jeho technickému zrušení dojde v čase T + dva pracovní dny, a proto jej ještě chvíli budete vidět v otevřených pokynech se změněným stavem, než se přesune do sekce s ukončenými pokyny.