Zpět na časté dotazy

Koho ze správy pohledávek České spořitelny můžu kontaktovat, jsem-li do 90 dnů po splatnosti?

Česká spořitelna, a. s.
6670 Vymáhání pohledávek 
tel: +420 956 777 666 

Pro volání z mobilních linek: 
O2: +420 726 111 666 
T-Mobile: +420 605 661 666 
Vodafone: +420 776 991 666

e-mail: spravapohledavek@csas.cz