Kdo nese odpovědnost za žáky v případě výhry a uskutečnění zájezdu do Vídně?

Odpovědnost za žáky nese podle pravidel pedagog, který žáky na výlet doprovází. Česká spořitelna nese odpovědnost za řádné zajištění zájezdu pro všechny členy skupiny.